wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Inwestycje chroniące wody przed azotanami - 20 marca kończy się nabór wniosków o wsparcie

Data utworzenia: 18-03-2024

Inwestycje chroniące wody przed azotanami - 20 marca kończy się nabór wniosków o wsparcie

O środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” można się ubiegać do 20 marca 2024 roku. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a jego limit wynosi 150 tys. zł.

O tę pomoc finansową mogą się starać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Warto podkreślić, że posiadacze zwierząt do 210 DJP włącznie zobowiązani są do końca 2024 roku dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

 Poziom dofinasowania to standardowo 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60%.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Dokumenty aplikacyjne

Więcej informacji

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka