wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Bezpłatne wsparcie doradcze dla rolników w przygotowaniu wniosków o płatnosci bezpośrednie w 2024 roku

Data utworzenia: 15-03-2024 ; Data wydarzenia: 15-03-2024

15 marca 2024 r. rozpoczął się nabór przyjmowania wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Również w tym roku rolnicy mogą liczyć na bezpłatne wparcie naszych doradców przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

W aplikacji eWniosekPlus będzie można zawnioskować, tak jak dotychczas, o przyznanie:

  • interwencji w formie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt;
  • przejściowego wsparcia krajowego;
  • interwencji w ramach II filara WPR, tj.: interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznej, płatności ONW oraz interwencji leśnych i zadrzewieniowych;
  • płatności obszarowych kontynuowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i premii zalesieniowych).

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie:

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Wnioski o przyznanie dopłat wraz z załącznikami są przyjmowane do 15 maja 2024 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność zostanie pomniejszona o 1 proc. Z kolei korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można wprowadzać do 31 maja 2024 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin zakończenia tegorocznej kampanii powinien nastąpić 9 czerwca 2024 r., ale ponieważ jest to niedziela, wnioski będzie można składać do 10 czerwca.

Podstawowy termin składania wniosków upłynie 15 maja 2024 r. Wniosek może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2024 r. (z uwagi na fakt, że 9 czerwca 2024 r. wypada w niedzielę). Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

  • Podstawowy termin na wprowadzenie zmian we wniosku upłynie 31 maja 2024 r.
  • Zmiany wniosku o przyznanie płatności można dokonać również w terminie do dnia 15 września 2024 r., w przypadku gdy Agencja poinformuje beneficjenta o nieprawidłowościach wykrytych w ramach kontroli administracyjnych lub systemu monitorowania obszarów.
  • Również w tym roku wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zapewnią bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosków.


Najważniejsze zmiany i uproszczenia w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych II filaru WPR, które będą obowiązywać w kampanii 2024 r.  dostępne TUTAJ

Zapraszamy rolników do biur terenowych WMODR w celu spotkania z doradcą i uzyskania bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe. Adresy naszych biur i numery telefonów są dostępne TUTAJ

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska