wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej”

Data utworzenia: 15-03-2024

13 marca w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach koło Olecka odbyło się seminarium pt. „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej”.

 

Przybyłych na seminarium wykładowców i uczestników powitał Pan Robert Nowacki, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Zwrócił uwagę na konieczność wymiany wiedzy na temat aktualnych treści dotyczących najnowszych technologii w technice rolniczej, w tym rolnictwa precyzyjnego i rolnictwa 4.0.

               

Wykłady poprowadzili:

  • prof. dr. hab. Bożena Kordan, kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwróciła ona uwagę  rolników na zagrożenia dla upraw płynące ze strony coraz to nowych szkodników. Wskazała najskuteczniejsze metody walki z patogenami…
  • Maciej Szuliński z firmy MW-ROL przykuł uwagę słuchaczy wskazując zastosowanie najnowszych systemów nawigacji satelitarnej, używanych w nowym sprzęcie polowym, jak i możliwościach montażu odpowiednich urządzeń sterujących w ciągnikach pracujących już wcześniej w gospodarstwie.
  • Kamil Wróblewski, przedstawiciel młodego pokolenia rolników, podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z niemal 3-letniego użytkowania systemów nawigacyjnych w gospodarstwie, na niemalże 200 hektarowym areale upraw. Wskazał oszczędności płynące z zastosowania spersonalizowanych, precyzyjnych systemów, podkreślając głównie zalety tego typu rozwiązań.
  • Piotr Michniewicz, st. specjalista ds. produkcji roślinnej,  podsumował część merytoryczną spotkania wystąpieniem w zakresie „Wykorzystania nowych rozwiązań w rolnictwie, w tym technologii ograniczających straty składników pokarmowych”. Skupił się na wskazaniu zalet sprzętu do aplikacji doglebowych, umożliwiających precyzyjne podanie nawozów naturalnych, niwelujące straty głownie azotu.

 

W trakcie seminarium nie zabrakło ożywionych dyskusji licznie przybyłych rolników, którzy mieli okazję wymienić swoje doświadczenia i rozwiać swoje wątpliwości zadając szereg pytań wykładowcom.

 

Wykładowcom za interesujące wystąpienia, a uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział podczas całego seminarium serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Piotr Michniewicz