wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dobrostan zwierząt — ważne terminy w marcu 2024 roku

Data utworzenia: 14-03-2024

Dobrostan zwierząt — ważne terminy w marcu 2024 roku

Zbliża się termin na dopełnienie ostatnich formalności dla rolników, którzy w 2023 roku ubiegali się o przyznanie płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt.

W terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca 2024 r., rolnika obowiązuje:

 • złożenie rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym (jeżeli lochy są utrzymywane  w systemie jarzmowym nie dłużej niż 14 dni w okresie okołoporodowym) - w przypadku wszystkich praktyk realizowanych  w ramach wariantu Dobrostan loch,
 • złożenie rejestru terminów odsadzania prosiąt - w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie prosiąt,
 • złożenie rejestru terminów odsadzania cieląt - w przypadku realizacji praktyki późniejsze odsadzanie cieląt,
 • złożenie oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom utrzymania na ściółce - w przypadku realizacji praktyki utrzymywanie na ściółce (jeśli nie przekazano zdjęcia geotagowanego),
 • złożenie rejestru wybiegu lub oświadczenia o zapewnieniu wybiegu dla krów mlecznych, krów mamek, opasów -
  w przypadku realizacji praktyki wybieg,
 • złożenie oświadczenia o zapewnieniu kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,
 • złożenie oświadczenia o zapewnieniu indykom co najmniej 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby,
 • złożenie oświadczenia o zapewnieniu dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni dla koni,
 • złożenie oświadczenia o zapewnieniu dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla kóz

Wypełniając rejestry i oświadczenia należy korzystać z wzorów formularzy udostępnionych przez ARiMR, a następnie złożyć je za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (jako dokument uzupełniający).

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Dorota Michniewicz