wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

15 marca upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Data utworzenia: 14-03-2024

Przypominamy, że osoby fizyczne są zobowiązane do zapłaty do 15 marca raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego. Podatki te są płatne w ratach w następujących terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

Podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny od osób fizycznych ustalany jest decyzją organu podatkowego właściwego ze względu na lokalizację przedmiotów opodatkowania (nieruchomości, gruntów, lasów).

Opracowanie: Natalia Łobik-Sus