wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

V edycja ogólnopolskiego konkursu Doradca Roku

Data utworzenia: 08-03-2024

Warmińsko Mazurski-Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu „DORADCA ROKU”.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Ideą konkursu jest promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w szczególności w zakresie innowacyjnych praktyk rolniczych oraz popularyzowanie i podnoszenie efektywności usług doradczych.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach tj. wojewódzkim (etap I) i krajowym (etap II). Etap wojewódzki nadzorowany jest przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim mogą być zgłaszani przez dowolne podmioty działający na terenie województwa, świadczące usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne WMODR, Izby Rolnicze, rolnicze związki branżowe, grupy min. 5 rolników prowadzących działalność rolniczą w  województwie warmińsko-mazurskim.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie nominowany do II etapu krajowego.

Zgłoszenia kandydatów do etapu wojewódzkiego będą przyjmowane do dnia 29.03.2024 r. Formularz zgłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem konkurs "Doradca Roku" lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@w-modr.pl.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1, załącznik nr 1a dotyczy  grupy min. 5 rolników prowadzących działalność rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim) są do pobrania poniżej.

Osoba do kontaktu z ramienia WMODR z siedzibą w Olsztynie:
Paulina Jaskólska
tel.: 89/ 526-44-39 wew. 46 kom.: 665-690-378
e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Jaskólska