wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

VI Forum Innowacji pt. „Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów”

Data utworzenia: 29-02-2024 ; Data wydarzenia: 07-03-2024

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztw Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje w dniach 7-8 marca 2024 roku VI Forum Innowacji pod nazwą „Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów”.

W dobie dynamicznie zmieniającego się krajobrazu gospodarczego, rolnictwo odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Jednakże, wraz z postępem technologicznym, globalizacją rynków oraz coraz bardziej złożonymi problemami środowiskowymi, rolnicy stają przed nowymi wyzwaniami, które wymagają innowacyjnych podejść do zarządzania finansami.

Wraz z rozwojem technologii, rolnictwo przeszło znaczącą ewolucję. Dzięki postępowi naukowemu i technologicznemu, rolnicy mają teraz dostęp do zaawansowanych narzędzi i technik, które umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie zasobów, optymalizację produkcji oraz zwiększenie wydajności. Automatyzacja procesów, zastosowanie sensorów, analiza danych czy nawet sztuczna inteligencja stają się integralną częścią nowoczesnego rolnictwa.

Jednakże, wraz z tymi korzyściami pojawiają się również nowe wyzwania. Globalizacja rynków sprawia, że rolnicy muszą konkurować na coraz bardziej zmiennym i wymagającym rynku. Zmiany klimatyczne stanowią kolejne wyzwanie, narażając uprawy na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze czy powodzie. Dodatkowo, zmieniające się preferencje konsumentów stawiają przed rolnikami nowe wymagania dotyczące jakości i zrównoważonej produkcji.

Niestety często umyka fakt, że współczesny rolnik to nie tylko osoba zajmująca się uprawą roślin czy hodowlą zwierząt, to również przedsiębiorca, który musi radzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami biznesowymi. Rolnictwo jako dziedzina gospodarcza nieustannie się rozwija, a rolnicy - przedsiębiorcy, aby osiągać sukces w dynamicznym otoczeniu rynkowym muszą posiadać i rozwijać specjalne kompetencje. Dlatego też edukacja finansowa odgrywa istotną rolę w budowaniu odporności finansowej rolników. Szkolenia dotyczące zarządzania finansami, budżetowania, inwestowania czy nawet zrównoważonej produkcji mogą byc przydatne w lepszym zrozumieniu i kontrolowaniu swojej sytuacji finansowej. Jest to o tyle istotne, gdyż bezpieczne finanse pozwalają rolnikom zminimalizować ryzyko związane z niepewnymi warunkami rynkowymi i pogodowymi oraz zapewnić stabilność ich działalności na dłuższą metę.

W odpowiedzi na te wyzwania Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztw Rolniczego z siedzibą w Olsztynie VI edycję Forum Innowacji organizuje pod nazwą „Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów”.

Pierwszego dnia Forum Innowacji zaprosimy uczestników to udziału w warsztatach z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia szkoleniowego tj. gry strategicznej Agro Play. Agro Play to nowatorska gra biznesowa opracowana na potrzeby Forum przez Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. Gra obejmuje zagadnienia związane kluczowymi procesami organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym z zachowaniem zasad gospodarki wolnorynkowej w czasie rzeczywistym.

Drugiego dnia pochylimy się wspólnie nad zagadnieniami dotyczącymi rynków giełdowych w oparciu o giełdę MATIF jako mechanizmu zabezpieczeń finansowych. Omówione zostaną tematy związane z rolą psychologii na giełdzie oraz skutecznym zarządzaniem ryzykiem. Pod okiem ekspertów z Agri Commodity Experts Sp. z o.o. uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce poprzez ćwiczenia z wyliczania opłacalności uprawy bazując na kwotowaniach giełdowych oraz biorąc udział w grze symulującej giełdową rzeczywistość.

Nieocenioną wartością udziału w Forum Innowacji poza wymianą wiedzy pomiędzy ekspertami a praktykami będzie współdzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu przedsiębiorstwa rolnego przez samych uczestników.

"Nic nie uczy tak skutecznie jak praktyka."

 

- POZNAJ PROGRAM VI FORUM INNOWACJI -

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz