wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy do udziału w 24. edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Data utworzenia: 01-03-2024

Zapraszamy do udziału w 24. edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"

Sposób na Sukces to ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorczych osób z obszarów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Celem konkursu jest promowanie innowacyjnych przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności.

Do kogo kierowany jest konkurs?

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • prowadzą działalność na obszarach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
 • uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie w określonym terminie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 roku.,
 • spełniają minimum jedno kryterium oceny,
 • nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu.

Jakie są kategorie konkursowe?

 • Indywidualna/rodzinna
 • Zespołowa
 • Inicjatyw społecznych

Jakie nagrody można wygrać?

 • Atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów i wyróżnionych
 • Możliwość promocji swojego przedsięwzięcia w mediach
 • Prestiż i uznanie w lokalnym środowisku

Jak wziąć udział w konkursie?

 • Zapoznaj się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (www.cdr.gov.pl)
 • Wypełnij Kartę zgłoszenia udziału w konkursie

Termin składania zgłoszeń: 25 kwietnia 2024 r.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Sposób na Sukces to doskonała okazja do:

 • Zaprezentowania swojego pomysłu na biznes
 • Zdobycia cennych nagród i wyróżnień
 • Promocji swojej działalności
 • Nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorcami

 

Weź udział w konkursie "Sposób na Sukces" i zrealizuj swoje marzenia!

Osoba do kontaktu ze strony Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie: 

Radosław Skudlarz ,tel. 89 535 76 84, wew. 51, tel. kom. 695 551 071, e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl

Dołącz do społeczności przedsiębiorczych ludzi z obszarów wiejskich!

Sposób na Sukces - Twój sukces!

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces
Opracowanie: Radosław Skudlarz