wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium „Doświadczenia i wnioski wynikające z wdrażania I i II filara w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027”.

Data utworzenia: 29-02-2024 ; Data wydarzenia: 18-03-2024

Seminarium „Doświadczenia i wnioski wynikające z wdrażania I i II filara  w ramach PS dla WPR  na lata 2023-2027”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko zaprasza na seminarium „Doświadczenia i wnioski wynikające z wdrażania I i II filara w ramach PS dla WPR  na lata 2023-2027”, które odbędzie się 18 marca 2024 r. o godz. 9.30 w Ełku, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7 a  (Bursa Szkolna).

Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie bieżących informacji dotyczących wspierania dochodów gospodarstw rolnych i odporności sektora rolnictwa w UE w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia równowagi ekologicznej produkcji rolnej.

Przedmiotem wykładów będą kwestie związane z wymaganiami środowisko-klimatycznymi w I filarze WPR – warunkowość, praktyki rolnictwa węglowego, obowiązująca dokumentacja; wnioski wynikające z kontroli wdrażania I i II filara na przykładzie minionej kampanii wnioskowej; nowe środki na inwestycje poprawiające dobrostan zwierząt; możliwości rozwoju i wsparcia rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych w ramach  II filara WPR.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedstawicieli instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, szkoły rolnicze.

Organizatorzy:

Jerzy Rutkowski, tel. 665 892 160,  e-mail: j.rutkowski@w-modr.pl                              

Bożena Dyszkiewicz, tel. 665 810 567, e-mail: b.dyszkiewicz@w-modr.pl


Seminarium będzie także transmitowane na żywo na kanale YouTube WMODR Olsztyn pod adresem: https://youtube.com/live/gmQc8OS12cs

 

Opracowanie: Rutkowski Jerzy