wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin: uzupełniające – 05.03.2024 r., podstawowe – 11-13.03.2024 r.

Data utworzenia: 22-02-2024 ; Data wydarzenia: 01-03-2024

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie informuje o szkoleniach dla sprzedawców środków ochrony roślin:

 

 05.03.2024 r. odbędzie się szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
 11-13.03.2024 r. odbędzie się szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

 

Tematyka szkolenia uzupełniającego:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 2. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
 3. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
 4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Tematyka szkolenia podstawowego:

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 3. Integrowana ochrona roślin
 4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

 

Uczestnicy szkoleń po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które będzie ważne przez 5 kolejnych lat.

Zapisy na szkolenie uzupełniające: Paulina Jaskólska tel. 665 690 378, e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Zapisy na szkolenie podstawowe: Dominika Mańkowska tel. 665 981 355, e-mail: d.mankowska@w-modr.pl

Miejsce szkoleń: siedziba Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91

Opracowanie: Paulina Jaskólska