wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Aktualne terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju lokalnych grup działania

Data utworzenia: 22-02-2024

Aktualne terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju lokalnych grup działania

Co to jest lokalna grupa działania?

Lokalna Grupa Działania (LGD) to partnerstwo lokalnych społeczności, działające na obszarze wiejskim, którego celem jest wspieranie rozwoju tego obszaru. LGD opierają się na współpracy trzech sektorów:

 • publicznego (np. gminy, powiaty),
 • społecznego (np. stowarzyszenia, organizacje pozarządowe)
 • gospodarczego (np. przedsiębiorcy, rolnicy).

Główne zadania LGD to:

 • opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - dokumentu, który określa kierunki rozwoju danego obszaru na podstawie przeprowadzonej diagnozy i identyfikacji lokalnych potrzeb
 • animowanie społeczności lokalnej do udziału w procesie rozwoju
 • udzielanie wsparcia finansowego na realizację lokalnych inicjatyw o charakterze gospodarczym lub niekomercyjnym
 • promocja obszaru objętego LGD.

To właśnie w lokalnych grupach działania będzie można wnioskować między innymi o wsparcie na założenie bądź rozwój już istniejącej działalności pozarolniczej.

Wykaz lokalnych grup działania w województwie warmińsko-mazurskim można znaleźć na stronie internetowej:

https://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-2020/mapa

Na tej stronie zainteresowany może sprawdzić przynależność do określonej grupy działania.

Ogólny harmonogram naborów wniosków o przyznanie pomocy z dnia 19.02.2024 r.:

https://prow.warmia.mazury.pl/pliki/2024/02/2.-Harmonogram-PS-WPR_19.02.2024.pdf

Harmonogramy naborów wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla poszczególnych lokalnych grup działania na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO” - Harmonogram 
 • Lokalna Grupa Działania “Mazurskie Morze” - Harmonogram
 • Lokalna Grupa Działania “Barcja” - Harmonogram
 • Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska - Harmonogram
 • Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek” - Harmonogram
 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia”- Harmonogram
 • Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - Harmonogram
 • Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa DziałaniaHarmonogram
 • Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” - Harmonogram
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie” - Harmonogram
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama Mazurskiej Krainy”Harmonogram

 

Źródło: https://prow.warmia.mazury.pl/
Opracowanie: Magdalena Stempka