wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

Data utworzenia: 14-02-2024

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

Komisja Europejska opublikowała dziś rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie).

W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4% gruntów ornych na:
- obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane
- lub rośliny bobowate
- lub międzyplony.

Wymagania
Międzyplony i rośliny bobowate mają być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin.

Zmiana czasowa
Odstępstwo jest czasowe i dotyczy roku 2024. Jest ono spowodowane trudną sytuacją rolników związaną z wojną w Ukrainie oraz występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych. Odstępstwo zwiększa możliwości użytkowania gruntów ornych przy jednoczesnym zapewnieniu pewnych korzyści dla środowiska.

Norma GAEC 8 oznacza w uproszczeniu przeznaczenie 3 lub 4 proc. (w zależności od upraw w gospodarstwie) na zachowanie obszarów i elementów nieprodukcyjnych na gruntach ornych. Powszechnie norma ta jest nazywana obowiązkiem ugorowania.

Normy GAEC obowiązują rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie a warunkiem otrzymania płatności jest spełnienie tych norm.
Przypominamy, że w 2023 r. obowiązek ugorowania w praktyce nie obowiązywał jeszcze rolników. W związku z wojną w Ukrainie i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie zdecydowano się na tymczasowe odstępstwo od normy GAEC 8.

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Martyna Kossakowska