wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pt. „ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO", 22 lutego 2024 r.

Data utworzenia: 05-02-2024 ; Data wydarzenia: 22-02-2024

Seminarium pt. „ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO", 22 lutego 2024 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pt. „ZASADY ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO”, które odbędzie się 22 lutego 2024 r. w Hotelu „Górecki”, przy ul. Olsztyńskiej 4, w Lidzbarku Warmińskim.

Seminarium organizowane we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie adresowane jest przede wszystkim do osób prowadzących rolniczy handel detaliczny, a także do zainteresowanych prowadzeniem tej formy działalności.

Uczestnicy spotkania usłyszą najważniejsze informacje z tematyki jakości handlowej żywności w zakresie oznakowania, a w części warsztatowej będą mogli zadawać pytania ekspertom w tej dziedzinie, tj. przedstawicielom WIJHARS w Olsztynie, którzy z pewnością pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości i wskażą szczegółowe przepisy dotyczące znakowania poszczególnych grup towarowych.

Chęć udziału w seminarium wraz z podaniem grupy towarowej, która jest lub będzie przedmiotem Państwa działalności, należy zgłosić organizatorowi merytorycznemu – Pani Monice Hodór, st. specjaliście Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki - na adres email: m.hodor@w-modr.pl bądź telefonicznie pod nr. tel. 665 870 019.

W załączeniu - program seminarium.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Ze względów organizacyjnych proszę o dokonanie ZGŁOSZENIA DO DNIA 12 LUTEGO 2024 r.

 

 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Opracowanie: Monika Hodór