wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - IV edycja

Data utworzenia: 02-02-2024

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - IV edycja

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę konkurs został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresatami Konkursu, podobnie jak w ubiegłych latach są: Koła Gospodyń Wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, Koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281) oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór do Konkursu zakończy się 31 marca br. Etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski będzie wydarzeniem stacjonarnym, w którym planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w Warszawie.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w wielu obszarach, w tym: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

W załączniku przekazujemy Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową. Szczegóły dotyczące Konkursu można odnaleźć także na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, pod adresem: www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Opracowanie: Monika Hodór