wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020".

Data utworzenia: 28-02-2024

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020".

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020", którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjęli zobowiązanie odbycia szkolenia składając wniosek o pomoc.

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie"

 

Tematy szkoleń

  1.    Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                 
  2.   Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa.                                                                                                                                                                                                                                  
  3.  Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych).  
  4.  Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół 

       5. Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje. 

        6. Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo- klimatyczny (wybrane pakiety) . 

      7 Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność  roślin, BHP. Ostatnie szkolenie odbyło się 23.10.2023 r.

      8. Nowoczesne technologie produkcji roślinnej - metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, słonecznik, inne).                                                     

      9. Efektywne zarządzanie energią w gospodarstwie rolnym

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.

Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz - tel. 89 535 76 84, wew. 51, tel. kom. 695 551 071, e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl

Magdalena Stempka - tel. 89 535 76 84, wew. 51, tel. kom. 665 830 954, e-mail: m.stempka@w-modr.pl

 

Link do rejestracji na szkolenie.

Opracowanie: Radosław Skudlarz