wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nowa wersja aplikacji do sporządzania planu nawożenia INTER-NAW

Data utworzenia: 24-01-2024

Nowa wersja aplikacji do sporządzania planu nawożenia INTER-NAW

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 stycznia 2024 roku wdrożono nową wersję produkcyjną aplikacji INTER-NAW.

Wdrożenie nowej wersji aplikacji stanowi realizację pierwszego wariantu systemu FaST, który jest wymagany przez przepisy UE.

Założenia merytoryczne nowej wersji INTER-NAW zostały opracowane przez Krajową Stację Chemiczno – Rolniczą, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom w zakresie aplikacji Stany_CC.

Aplikacja INTER-NAW jest narzędziem umożliwiającym opracowanie kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami oraz wapnowania gleb.

Nowa wersja aplikacji umożliwia import danych z systemów ARiMR, takich jak:

  • WniosekPlus - działki i uprawy

  • IRZplus - produkcja zwierzęca

 

Aplikacja INTER-NAW jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej:

https://internaw.pl/

Źródło: https://www.schr.gov.pl/
Opracowanie: Paweł Urbanowicz