wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie. Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA).

Data utworzenia: 22-01-2024

Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa w Berlinie.   Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA).

W Berlinie, równolegle z targami Zielony Tydzień, odbyło się 19 stycznia br. 14. Globalne Forum Żywności i Rolnictwa (GFFA), w którym wzięli udział ministrowie ds. rolnictwa z ponad 70 państw z całego świata oraz przedstawiciele kilkunastu organizacji międzynarodowych.

Tegoroczne hasło Forum to: „Systemy żywnościowe dla naszej przyszłości:połączenie sił na rzecz wyeliminowania głodu na świecie”.

Polskę reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, który uczestniczył w sesji 1 „Promowanie zrównoważonej produkcji”. Wystąpienie polskiego ministra dotyczyło:

  • opłacalności produkcji rolnej w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego,
  • równowagi i wydajności w rolnictwie,
  • konkurencyjność i innowacyjność rolnictwa.

Spotkanie zakończyło się wydaniem wspólnego komunikatu.

Ministrowie określili w nim swoją postawę wobec problemu głodu na świecie.Wspólny komunikat to zobowiązanie ministrów ds. rolnictwa  w kwestii:

  • promowania zrównoważonej produkcji;
  • ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności;
  • wspierania odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw;
  • wzmocnienia grup szczególnie wrażliwych społecznie.

Więcej informacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: Suszko Maria