wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Data utworzenia: 17-01-2024

„Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”

Zarząd Województwa ogłosił kolejną edycję konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” skierowanego do sołectw w województwie. Celem konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

W budżecie województwa na dofinansowanie przedsięwzięć sołeckich przewidziano 800 tys. zł. Działania konkursowe muszą dotyczyć zagospodarowania przestrzeni publicznej, tworzenia ogrodów deszczowych lub systemów odzysku wody deszczowej, budowy i modernizacji przystanków z wykorzystaniem materiałów typu cegła, kamień, drewno oraz tzw. zielonych przystanków, wprowadzania do krajobrazu dzieł sztuki, budowy wiat, altan, zadaszonych scen, ławek i stołów, wędzarni umieszczonych w przestrzeni publicznej służących aktywności mieszkańców, obiektów małej architektury podkreślających specjalizację tematyczną miejscowości, tworzenia ścieżek  i alei ekoedukacyjnych czy tez realizacji innowacyjnych projektów eko w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej służących mieszkańcom.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na zadanie nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wnioski można składać do 9 lutego 2024 r.

 

Informacje o konkursie na stronie: Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Małe granty dla sołectw w 2024 roku (warmia.mazury.pl)

 

Źródło: www.warmia.mazury.pl

Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska