wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Data utworzenia: 17-01-2024

„Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Do 9 lutego  2024 roku będą przyjmowane wnioski na „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”

W 2024 roku Samorząd Województwa na wsparcie KGW zaplanował w budżecie kwotę 200 tysięcy złotych.

Celem konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”  jest  promowanie działań  z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego, co jest zgodne z założeniami dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.  Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Dotacja nie obejmuje natomiast zakupu materiałów do bieżącej produkcji, jak artykułów żywnościowych, jednorazowego użytku, usług, poza niezbędnymi związanymi    z transportem i montażem zakupionych sprzętów, wyposażenia łazienek, komputerów, telewizorów, drukarek czy xero.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 10 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Informacje o konkursie, wzór wniosku oraz regulamin dostępne są na stronie:  Wrota Warmii i Mazur – Regionalny portal informacyjny – Marszałkowskie wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich (warmia.mazury.pl)

 

Źródło: www.warmia.mazury.pl

Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska