wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy na szkolenie podstawowe w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin

Data utworzenia: 17-01-2024 ; Data wydarzenia: 01-02-2024

Zapraszamy na szkolenie podstawowe w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin

Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu integrowanej produkcji roślin (IP) - rośliny rolnicze.

Szkolenie podstawowe trwa 16 godzin i obejmuje zagadnienia z następującej tematyki:

 1. Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin;

 2. Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin;

 3. Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów;

 4. Nawożenie integrowanych upraw rolniczych;

 5. Ochrona upraw rolniczych przed chorobami;

 6. Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami;

 7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska;

 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP);

 9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;

 10. Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

 11. Kontrola integrowanej produkcji roślin.

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny – 370 zł/os.

Termin szkolenia: 01- 02 lutego 2024

 

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do dnia 26.01.2024 r. do Pani Mai Jurczak tel. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl

 

Ukończenie szkolenia jest niezbędne w procesie certyfikacji upraw i ubiegania się o dodatkowe wsparcie w ramach ekoschematu "Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin".

Zamiar prowadzenia integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

 

Opracowanie: Maja Jurczak