wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 12-31.01.2024 r.

Data utworzenia: 15-01-2024

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 12-31.01.2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 r., na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”.

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku:

  • w styczniu (dotyczy II półrocza roku ubiegłego)
  • w lipcu (dotyczy I półrocza roku bieżącego)

Wyniki badania prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i w marcu roku następnego.

Ponieważ uzyskane od Państwa informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą o samodzielne wypełnienie formularza lub udział w wywiadzie telefonicznym, gdy zadzwoni do Państwa ankieter.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu, oceniają bieżącą oraz prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r. Dodatkowo, w tej edycji badania zostanie przeprowadzony pilotaż dotyczący cez zakupu i dzierżawy gruntów.

Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Wszystkie odpowiedzi udzielane w badaniu będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, proszę o kontakt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: Kontakt | Badania Ankietowe (stat.gov.pl).

Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl.

Źródło: www.stat.gov.pl
Opracowanie: Mirosław Fesnak