wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pn.: „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”

Data utworzenia: 12-01-2024 ; Data wydarzenia: 07-02-2024

Seminarium pn.: „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje w dniu 7.02.2024 r. o godzinie 9.30 seminarium pn.: „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”.

Spotkanie odbędzie się w Zagrodzie Edukacyjnej Zajazd Tusinek w miejscowości Kolonia, 12-114 Rozogi, pow. szczycieński. Istnieje możliwość transportu uczestników spod siedziby WMODR (Olsztyn, ul. Jagiellońska 91) do Zajazdu Tusinek (dla ograniczonej liczby osób).

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej na obszarach wiejskich oraz przystąpieniem do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz wszystkich poszukujących możliwości rozwinięcia pozarolniczej działalności w ramach gospodarstwa wiejskiego.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące:               

  • dodatkowych możliwości rozwoju gospodarstw rolnych -  zagrody edukacyjne
  • zasad działania i przystąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
  • planowanych możliwości dofinansowania zagród edukacyjnych w ramach interwencji LEADER
  • aspektów finansowych i prawnych prowadzenia zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych

Uczestnicy spotkania wezmą również udział w warsztatach serowarskich/kulinarnych przeprowadzonych przez Zagrodę Edukacyjną Zajazd Tusinek.

Zgłoszenia do udziału w seminarium prosimy przesyłać do dnia 29.01.2024 r. do organizatora seminarium p. Marty Dudek pod adres m.dudek@w-modr.pl lub telefonicznie 665 892 846.

Serdecznie zapraszamysmiley

 

Opracowanie: Marta Dudek