wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konsultacje publiczne w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 19-12-2023

Konsultacje publiczne w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Konsultacje potrwają od 1 grudnia 2023 r. do 8 marca 2024 r.

Celem konsultacji jest ocena funkcjonowania dyrektywy azotanowej, która ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Dyrektywa ta obowiązuje w Unii Europejskiej od 1991 r., a jej ostatnia nowelizacja została przyjęta przez Parlament Europejski 17 grudnia 2022 r. i weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, w tym rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy, przedsiębiorcy i konsumenci.

W ramach konsultacji można składać uwagi i propozycje dotyczące następujących kwestii:

  • skuteczności działania dyrektywy azotanowej;
  • potrzebnych zmian w dyrektywie;
  • sposobów finansowania działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji, znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kwestionariusz, w którym można odpowiedzieć na pytania i przekazać swoją opinię na powyższy temat, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich opinii.

 

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz