wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z Konferencji "WYMIANA WIEDZY I INNOWACJI W SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH”, Warszawa 7-8 grudnia 2023 r.

Data utworzenia: 11-12-2023

O roli gospodasrtw demonstracyjnych i ich potencjale w zakresie ośrodków kształecnia praktycznego rozmawiano w ubiegłym tygodniu w Warszawie na konferencji poświęconej WYMIANIE WIEDZY I INNOWACJI W SIECI GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH.
W ramach konferencji, która odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2023 r., poruszano szereg najbardziej aktualnych tematów. Zaproszeni prelegencji, przedsatwiciele uczelni i instytutów naukowych, dyrektorzy szkół oraz doradcy i rolnicy przedstawiali dobre praktyki w zakresie realizowanych przedsięwzięć i wsparcia gospodarstw demonstracyjnych w PROW 2014-2020 oraz PS WPR  2023-2027.

Dużo uwagi poświęcono roli gospodarstw demonstracyjnych w działaniach instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych, a także przeprowadzonym demonstracjom w zakresie oszczędnej gospodarki wodą oraz ograniczeniu zachwaszczania w uprawach ekologicznych. Ważnym elementem konferencji były także działania marketingowe i sposoby autoprezentacji gospodasrtw włączonych do Krajowej Sieci Gospodasrtw Demonstracyjnych. W tym ostatnim zagadnieniu głównym wykładowcą, był dr inż. Rodian Pawłowski - Koordynator KSGD z naszego Ośrodka, który prezentował, metody promowania gospodarstw demonstracyjnych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W ramach przedstawienia dobrych praktyk prowadzenia gospodasrtw demonstracyjnych z naszego województwa swoje wystąpienie wygłosiła Pani Katarzyna Maziec, z Zagrody Edukacyjnej Warmińska Pszczoła. Ponadto z naszego Ośrodka udział w Konferencji wzięli: Pani Z-ca Dyrektora WMODR - Małgorzata Micińska-Wąsik oraz Maja Jurczak - Główny Specjalista Działu Technologii Produkcji Rolniczej.

Oprócz wykładów, odbył się także panel dyskusyjny, w którym uczestnicy wypowiadali się w zakresie oczekiwań,możliwości i wyzwań, jakie stoją przed Krajową Siecia Gospodasrtw Demonstracyjnych, która w ramach PS WPR została włączona do Krajowej Sieci Obszarów WIejskich +.

Dwudniowe spotkanie pozwoliły uczestikom konferencji, zweryfikować swoje spojrzenie na rolę demonstracji, a także podpatrzeć dobre praktyki i rozwiązania, któtre w ramach KSGD mogą być wykorzystane w celu jak najlepszego transferu wiedzy i innowacji potencjlanym odbiorcom.

Krótka relacja z konferencji znalazła się także, w piątkowym wydaniu AGROBIZNESU - kliknij TUTUAJ

Opracowanie: Rodian Pawłowski