wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium ,,Rolnictwo z klimatem”

Data utworzenia: 30-11-2023

Podsumowanie seminarium ,,Rolnictwo z klimatem”

24 listopada w Majątku Giże Marczak w Giżach koło Olecka gmina Świętajno odbyło się seminarium pt. ,,Rolnictwo z klimatem”.

Seminarium otworzyła Pani Małgorzata Micińska-Wąsik, I Zastępca Dyrektora WMODR z siedzibą w Olsztynie, witając wykładowców i zebranych gości. Pani Dyrektor we wprowadzeniu uczestników do tematyki seminarium podkreśliła wagę wyzwań, przed którymi stoją rolnicy w obliczu  zmian klimatycznych. Podkreśliła, że działania Ośrodka ukierunkowane są na wsparcie rolnictwa w adaptacji do zachodzących zmian poprzez edukację i informację na temat m.in. zwiększenia agroróżnorodności, doboru odmian roślin, optymalizacji nawożenia, wdrażania nowych praktyk agrotechnicznych, racjonalnego gospodarowania wodą i środowiskiem glebowym czy innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wykłady poprowadzili:

- Pan Jacek Lasmanowicz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży ProBiotics Polska sp. z o.o., który przedstawił możliwości płynące z praktycznego wykorzystywania probiotechnologii zarówno w uprawie roślin jak również w chowie i hodowli zwierząt, popierając to przykładami z gospodarstw demonstracyjnych, w których ta technologia została wdrożona i przyniosła bardzo dobre efekty. Podkreślił również, że jest to rozwiązanie technologiczne, które dedykowane jest nie tylko dla gospodarstw ekologicznych, ale również dla każdego rodzaju produkcji rolniczej.

- Pan Ryszard Ceckowski, Dyrektor biogazowni w Giżach, omówił przykład rozwiązania technologicznego, jakim jest biogazownia w Giżach, która daje możliwość wykorzystania surowców rolniczych, jak również produktów ubocznych z rolnictwa oraz z przetwórstwa rolno-spożywczego. Zwrócił uwagę rolników na fakt, iż należy wykorzystywać cały potencjał takiej instalacji, zarówno wyprodukowaną energię elektryczną, jak i cieplną.

- Pan Paweł Urbanowicz, starszy specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska WMODR z siedzibą w Olsztynie, podzielił się wiedzą na temat sposobów ochrony i zarządzania zasobami wodnymi w gospodarstwach i na terenach wiejskich. Podkreślił, że naszym obowiązkiem jest dbanie o zasoby wodne, zważając na coraz częstsze występowanie w naszym regionie zjawiska suszy i skutków, jakie ze sobą niesie. Poruszył także temat ustawy Prawo wodne i zaleceń, jakie trzeba spełnić z tego tytułu.

- Pan Radosław Skudlarz, specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich WMODR z siedzibą w Olsztynie, przypomniał o znanej praktyce rolniczej, jaką jest agroleśnictwo. Przedstawił modele produkcji, w których agroleśnictwo może współgrać zarówno z produkcją roślinną jak i zwierzęcą, dając nam wymierne korzyści środowiskowe, produkcyjne i społeczne, stając się przykładem zrównoważonego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Wykładowcom i uczestnikom za aktywny udział w seminarium serdecznie dziękujemy.

Źródło: Własne
Opracowanie: Martyna Kossakowska