wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Kompleksowe programy doradcze – I edycja wsparcia w ramach PS WPR 2023-2027

Data utworzenia: 28-11-2023 ; Data wydarzenia: 28-11-2023

Kompleksowe programy doradcze – I edycja wsparcia w ramach PS WPR 2023-2027

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rozpoczyna realizację operacji w zakresie świadczenia usług doradczych z interwencji I.14.2.1 Kompleksowe programy doradcze w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projekt polega na przekazaniu rolnikom oraz młodym rolnikom sposobów postępowania mających na celu poprawienia wyniku ekonomicznego gospodarstw rolnych, a także zwiększenia przyjazności tych gospodarstw dla środowiska oraz ich adaptacji do zmian klimatycznych. Każda z usług w ramach programu doradczego zostaje wybrana indywidualnie w porozumieniu z rolnikiem lub młodym rolnikiem i pochodzi z gotowego katalogu dostępnych usług doradczych. Stosowanie się do zasad określonych w metodykach doradzania, pozwala doradcom na zachowania wysokich, jednolitych standardów świadczonych usług doradczych.

Wsparcie będzie udzielane na świadczenie usług doradczych dla rolników. Usługi będą realizowane w postaci rocznych, dwuletnich bądź trzyletnich kompleksowych programów doradczych,  składających się z co najmniej 2 usług doradczych, odpowiadających na potrzeby gospodarstwa. Świadczenie usług doradczych ma za zadanie przyczynić się do ułatwienia podejmowania decyzji w sprawie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, a tym samym poprawy efektywności gospodarowania i efektywności środowiskowej, a przez to przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

USŁUGI DORADCZE DLA ROLNIKÓW ŚWIADCZONE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

W ramach programów doradczych, realizowane będą następujące usługi:

  • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
  • Ekoschematy – systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt;
  • System integrowanej produkcji roślin;
  • Biologiczne metody ochrony;
  • Rolnictwo ekologiczne;
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości;
  • Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I.11. PS WPR;
  • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem narzędzia lERiGŻ;
  • Zarządzanie i planowanie w gospodarstwie rolnym;
  • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.
Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/i1421-kompleksowe-programy-doradcze--nabor-od-30-czerwca-do-21-lipca-2023-r
Opracowanie: Agnieszka Pyzel