wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym pt. „Wykorzystanie potencjału gospodarstw demonstracyjnych w skracaniu łańcucha dostaw żywności” - 30.11.2023 r.

Data utworzenia: 16-11-2023 ; Data wydarzenia: 30-11-2023

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zaprasza do udziału w operacji pt. „Wykorzystanie potencjału gospodarstw demonstracyjnych w skracaniu łańcucha dostaw żywności”.

Wyjazd studyjny zaplanowany jest na 30 listopada 2023 roku, w godzinach 8:00 - 16:00.

Wyjazd autokarem spod siedziby Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.

W programie wizyty, pokazy i warsztaty kulinarne połączone z degustacją, w gospodarstwach włączonych do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych:

  • Gospodarstwo Pasieczne – Warmińska Pszczoła
  • Gospodarstwo Rolne – Nad Arem
  • Gospodarstwo Rolne – Owcze Klimaty na Warmii

Celem operacji jest skracanie łańcucha dostaw żywności poprzez sieciowanie mieszkańców obszarów wiejskich w szczególności osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich z wybranymi gospodarstwami zajmującymi się produkcją i sprzedażą żywności, włączonymi do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Dodatkowym celem operacji będzie podnoszenie jakości przygotowania gospodarstw do prowadzenia pokazów i demonstracji oraz wskazanie istotnej roli gospodarstw demonstracyjne  w systemie AKIS - usprawnienie transferu wiedzy i innowacji,  zapoznanie z dobrymi praktykami oraz zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w sposób bezpośredni.

Do udziału w szczególności zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.

Zapisy do 23 listopada 2023 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel.: 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl

Opracowanie: Rodian Pawłowski