WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Atestacja opryskiwaczy

Data utworzenia: 04-04-2019

Atestacja opryskiwaczy

Badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie świadczy usługi odpłatnego badania sprawności technicznej opryskiwaczy za pomocą urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy przy swobodnym wypływie.

WMODR przypomina, że art. 48 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. nakłada na rolników obowiązek stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem, zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Diagnosta Telefon Obsługiwane powiaty
Józef Żyliński 695 990 246 Kętrzyn Węgorzewo Gołdap  
Jerzy Bancewicz 697 632 064 Mrągowo Szczytno    
Arkadiusz Grędziński 665 992 220 Olsztyn Iława Ostróda  
Kazimierz Perlik 665 880 108 Działdowo Nowe Miasto Lubawskie Nidzica  
Karol Siennicki 665 892 079 Giżycko Ełk Pisz Olecko
Mariusz Frelik 665 961 032 Olsztyn Lidzbark Warmiński    

Upoważnienie numer: WORT-610-1/09 z dnia 04.01.2009 r.
Koordynator: Jerzy Bancewicz (tel. 697 632 064)

Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się pozostałości w płodach rolnych oraz w środowisku naturalnym.

Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu niesprawnego sprzętu stwarza ryzyko powstania skażeń punktowych oraz naraża zdrowie operatora i konsumenta.

Jaki sprzęt podlega obowiązkowym badaniom?

Obowiązkowym badaniom podlegają:

 1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 2. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 4. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
 5. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
 6. instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
 7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 8. sprzęt agrolotniczy;
 9. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Nowy sprzęt do stosowania środków ochrony roślin
Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat.

Przed badaniem technicznym należy:

 • umyć opryskiwacz z zewnątrz i wewnątrz,
 • sprawdzić kompletność i stan osłon elementów ruchomych,
 • wlać do zbiornika czystą wodę do 2/3 jego pojemności.

Ponadto ręczny hamulec pomocniczy w ciągniku musi być sprawny, gdyż elektroniczna aparatura do badania równomierności wypływu cieczy wymaga ustawienia go na pochyłości.

Badania mogą się odbywać w siedzibie stacji oceny opryskiwaczy lub u posiadacza sprzętu, jeżeli zapewnione są odpowiednie warunki.

Posiadacz opryskiwacza sprawnego technicznie po wykonaniu badania otrzymuje zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz znak kontrolny.

Opracowanie: Mirosław Fesnak