wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja pt. "Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich"

Data utworzenia: 15-11-2023 ; Data wydarzenia: 21-11-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji pt. Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich, która odbędzie się 21 listopada 2023 roku w Hotelu Omega w Olsztynie.

Termin zielona transformacja kojarzy się ze zmianami w strukturze energetycznej. I jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne, gdyż zielona transformacja to działanie, które ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł do produkcji energii. To krok ku przyszłości, który już się dzieje. Proces zielonej transformacji wprowadza w przestrzeń publiczną i wzmacnia szeregiem regulacji prawnych Europejska Strategia Klimatyczna Green Deal (Europejski Zielony Ład). Prezentowana w dokumencie polityka klimatyczna ma sprawić, że do 2050 roku Europa będzie pierwszym na świecie kontynentem neutralnym klimatycznie. Jest to niewątpliwie wyzwaniem, ale może być i szansą szczególnie dla sektora rolno-spożywczego. Z jednej strony rolnictwo bez zmiennie plasuje się w czołówce największych emisariuszy gazów cieplarnianych odpowiadając niemalże za jedną czwartą globalnej emisji. Z drugiej strony odczuwalne zmiany klimatu przyspieszają degradację gruntów a to bezpośrednio wpływa na zachwianie bezpieczeństwa żywieniowego. Można pokusić się o tezę, iż sektor rolny stoi na pierwszej linii frontu zmian klimatycznych, zarówno jako przyczyna jak i ofiara tego zjawiska.

Czy może stać się również sprzymierzeńcem w przeciwdziałaniu zmianom klimatu? Wielu ekspertów uważa, że rolnictwo wręcz musi stać się częścią rozwiązania klimatycznego z uwagi na istniejący w nim potencjał szczególnie w kierunku zmniejszania emisji gazów cieplarnianych jak i działań służących absorpcji dwutlenku węgla.

  • W jaki sposób można wpłynąć na osiągnięcia globalnych celów klimatycznych na poziomie lokalnym?
  • Jakie mechanizmy i narzędzia mogą wspomóc osiągnięcie neutralności klimatycznej?
  • Czym jest i jaką rolę odgrywa w zielonej transformacji proces dekarbonizacji?
  • Czy spółdzielnie energetyczne mogą stać się szansą na niezależność energetyczną obszarów wiejskich?

Na te i inne pytania odpowiedzi znaleźć można będzie podczas Konferencji

ZIELONA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
21 listopada 2023 roku
Hotel Omega, ul. Sielska 4a w Olsztynie

 

- POZNAJ PROGRAM -

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Niezbędnym warunkiem jest wypełnienie Karty zgłoszenia pobierz tutaj >> i przesłanie na jeden z adresów e-mail podanych w dokumencie do 17.11.2023 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz