wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

O Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce podczas V Forum Innowacji

Data utworzenia: 01-09-2023

O strategii Wizja Zero w sektorze rolniczym w Polsce podczas V Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji pn. „Bezpieczny rolnik – bezpieczny konsument”.

Geneza Wizji Zero – światowej koncepcji strategii prewencyjnej
Za krus.gov.pl wskazać należy, że Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA. Strategia została opracowana przez ekspertów BHP oraz medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników i inspektorów pracy z całego świata.

Strategia Wizji Zero (SWZ) w sektorze rolniczym w Polsce
Głównym celem SWZ w sektorze rolniczym jest zmniejszanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. SWZ opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.
Innowacją w strategii Wizji Zero jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą.
Strategia Wizji Zero ma uzmysłowić znaczenie działań podejmowanych przez instytucje zajmujące się zabezpieczeniem społecznym. Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych zagwarantuje lepsze warunki pracy oraz zdrowsze społeczeństwo. Nie tylko wpłynie korzystnie na ekonomiczne warunki życia, lecz także przyczyni się do zmniejszenia wydatków instytucji na świadczenia chorobowe i wypadkowe.

O strategii podczas V Forum Innowacji, 26-27.08.2023 r.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jako organizator V Forum Innowacji, postanowił przekazać jego uczestnikom skondensowane informacje na temat działań prewencyjnych, istoty zdrowia publicznego, dobrostanu rolników oraz dobrych nawyków wpływających w sposób bezpośredni na efektywność pracy rolnika, bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz wysoką jakość żywności.

Prelegenci Forum:
Małgorzata Micińska-Wąsik, I Zastępca Dyrektora WMODR, wskazała działania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie na rzecz bezpieczeństwa w rolnictwie. Dostrzegając fakt, że aktualny stan prawny nie nakłada na rolnika sankcji za nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy oraz podwójną rolę rolnika, który jest, zarówno pracownikiem, ale także pracodawcą (dla siebie), potwierdziła, że Ośrodek widzi potrzebę i realizuje działania kształceniowe, doradcze, promocyjne i informacyjne w zakresie zasad bhp w gospodarstwie i, że wszystkie prowadzi w sposób ogólnodostępny i bezpłatny dla odbiorcy ostatecznego – rolnika.

Magdalena Wachnicka-Witzke, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, przybliżyła 7 złotych zasad Strategii Wizji Zero:

  1. przejmij inicjatywę – zaangażuj się,
  2. zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko,
  3. zdefiniuj cele – stwórz program,
  4. zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany,
  5. zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy,
  6. poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie,
  7. daj dobry przykład i motywuj innych.

Joanna Strzemecka-Kata, neuropsycholog, mówiła o tym, w jakim zakresie sprawność naszego umysłu zależy od tego, jak dbamy o nasz organizm oraz jakie codzienne nawyki mogą utrudniać lub wspierać nasze funkcjonowanie. Pokazała, że nie tylko używki mają negatywny wpływ na nasze działania, koncentrację i jakość wykonywanych czynności. Równie destrukcyjnie wpływa na nas brak snu, zmęczenie oraz stres

Marcin Pieczyński – ratownik medyczny, wykładowca ratownictwa i pierwszej pomocy, wprowadził uczestników w tajniki nowoczesnego ratownictwa. Pierwsza pomoc w tradycyjnym wydaniu, jest ciągle aktualnym narzędziem, jednak zdobycze technologiczne takie jak defibrylator AED, zestaw CPREzy asystujący osobom wykonującym zewnętrzny masaż serca, zapewniając właściwy ucisk i częstotliwość, czy aplikacje dedykowane pierwszej pomocy to narzędzia, które pozwalają przystąpić do działania nawet osobom, które nie mają wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Szymon Kokot, pierwszy polski strażak w CERN Fire and Rescue Service – jednostce broniącej, m.in. Wielkiego Zderzacza Hadronów (2016-2017), opowiedział jak prawidłowo używać różnego rodzaju urządzeń oraz jak zachowywać się w przypadku pożaru. Rozwój technologiczny w gospodarstwach rolnych niesie za sobą nie tylko korzyści ekonomiczne i wydajność produkcji, ale również nowe zagrożenia pożarowe, których często nie jest się świadomym. Nowoczesne technologie, takie jak automatyczne systemy nawadniające, oświetlenie LED, fotowoltaika, czy inne urządzenia elektryczne zawierające baterie jonowo-litowe, to nowe wyzwania dla bezpieczeństwa pożarowego. Zaskoczeni słuchacze, dowiedzieli się, że ogień może wywołać nieprawidłowo ładowany telefon, czy rozgrzany e-papieros. „Zamknij zanim zaśniesz” to utwór, który Szymon wykonał w finale swojego występu.

Żeby wzmocnić przekaz płynący z części wykładowej oraz dać szansę odbiorcom na nabycie umiejętności lub doświadczenia w sytuacjach zagrożenia wokół namiotu konferencyjnego powstała specjalna część pokazowo-warsztatowa. W strefie tej, pod okiem doświadczonych członków Fundacji cfbt.pl, odbywały się pokazy postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego związanego z elektro-instalacjami. Częścią tego miejsca były też pokazy pierwszej pomocy przy wypadkach związanych z działaniami na wysokości, oparzeniami chemicznymi i termicznymi, krwotokami i uszkodzeniami ciała powodowanymi przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych. Dla osób lubiących doświadczać świat wirtualnie, firma VISUS VR prowadziła warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa z wykorzystaniem klasycznych fantomów i gogli do wirtualnej rzeczywistości, łączący aż 3 immersje – film 360-stopni, film 180-stopni oraz pełną wirtualną rzeczywistość, która osobom szkolonym dała możliwość poczucia atmosfery miejsca wypadku oraz przygotowania się na trudne emocje związane z tą stresującą sytuacją.

Drugi dzień Forum to głównie panel dyskusyjny pn. „Bezpieczny konsument w krótkich łańcuchach żywności”. Podczas spotkania została zaprezentowana perspektywa odbiorców żywności w świetle świadomych wyborów konsumenckich, a także rozwiązania poprawiające ich relacje z producentami. W ramach strefy pokazowo-warsztatowej uczestnicy Forum mieli możliwość wzięcia udziału w tematycznych pokazach, warsztatach i praktycznych zajęciach. Dużą popularnością cieszyło się „Laboratorium świadomego konsumenta i producenta” przygotowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Uczestnicy pod okiem specjalistów przeprowadzali doświadczenia umożliwiające wykrycie obecności prozdrowotnych przeciwutleniaczy w sokach czy napojach, wykonywali preparaty, m.in. z soku z kiszonych ogórków i kapusty oraz oglądali drobnoustroje fermentacji mlekowej pod nowoczesnym mikroskopem, a także badali jakość mleka przeznaczonego do produkcji mlecznych produktów fermentowanych. Ponadto można było wziąć udział w warsztatach i interaktywnej grze, które sprawdzały umiejętność prawidłowej segregacji materiałów do pakowania żywności oraz rozszyfrowywania symboli umieszczanych przez producentów na opakowaniach. Nie zabrakło pogadanek na temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, racjonalnego podejścia do robienia zakupów, gospodarowania i utylizacji opakowań po żywności.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik