wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja pt. "Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich”

Data utworzenia: 24-10-2023 ; Data wydarzenia: 26-10-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na konferencję pn. „Aktualne problemy w ochronie zdrowia zwierząt gospodarskich”, która odbędzie się w dniu, 26 października 2023 r. w Sali Weselnej „Szklana Róża” przy ulicy Mikołaja Kopernika 9B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

W ramach konferencji poruszone zostną aktualne i realne zagrożenia, które w dobie postępujacej intensyfikacji rolnictwa wpływają na sytuację zdrowotną zwierząt gospodasrkich. 

Uczestnicy poinforomowani zostaną między innymi o chorobach, które przenoszą się lub są przenoszone na ludzi oraz o zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi, a także o metodach chowu i hodowli stosowanych w produkcji zwierzęcej, zmierzających do ograniczenia stosowania antybiotyków oraz zagrożeń, jakie niesie zjawisko antybiotykoodporności.

W programie konferencji jako prelegenci wezmą udział pracownicy Wojewódzkiego Insektoratu Weterynarii, którzy przybliżą kwestie dotyczące bioasekuracji i dobrostanu ze szczególnym uwaględnieniem trzody chlewnej. 

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, producentów trzody chlewnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Program konferencji w załaczeniu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Rodian Pawłowski