wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”

Data utworzenia: 20-10-2023 ; Data wydarzenia: 18-10-2023

Podsumowanie seminarium „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”

18 października w Dworze Mazurskim w Olecku odbyło się seminarium pt. „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”.

Seminarium otworzył, witając wykładowców i gości, Pan Robert Nowacki, Dyrektor WMODR z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Podkreślił, jak ważna jest wymiana doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką, wnosząca nowe, trafne technologie do gospodarstw mleczarskich. Odniósł się do specyfiki regionu, w którym dominują gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka.

Wykłady poprowadzili:

- dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dyrektor  Instytutu Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, który podzielił się swoimi doświadczeniami z praktyk stosowania nowych technologii w obsłudze krów. Przybliżył zalety płynące z wykorzystania takich narzędzi jak: monitoring stada Smart Farming, Precision Livestock Farming (PLF), czyli wykorzystanie zautomatyzowanych systemów monitorowania lub/i kontroli w czasie rzeczywistym produkcji, reprodukcji, zdrowia oraz dobrostanu. Hodowcy mogli również zapoznać się z działaniem biosensorów montowanych na uchu krowy, jak również  CalmScale – inteligentnego systemu monitoringu zmiany ciała bydła.

- Mieczysław Kopiczko, główny specjalista - doradca ds. hodowli z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, opowiedział o postępach pracy hodowlanej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi, które wydatnie wpływają na poprawę parametrów produkcyjnych stad, będących pod oceną PFHBiPM. Zaciekawił rolników możliwościami systemu DoKo, który pozwala sprawdzić rodowód zwierzęcia do kilku pokoleń wstecz.

- Krzysztof Mołczanowski z firmy PRONAR, zwracając uwagę słuchaczy na właściwości  maszyn do zbioru pasz objętościowych, określił możliwość indywidualnego dobrania parametrów potrzebnego sprzętu do wielkości i skali produkcji danego gospodarstwa. Uwypuklił zalety wozów paszowych, jako jednego z najlepszych narzędzi do przygotowania w pełni zbilansowanego TMR dla wybranych grup technologicznych bydła mlecznego.

 - Panowie Marek Chlebus i Grzegorz Wróblewski – prowadzący wzorcowe gospodarstwa rolnicy z gminy Olecko, podzielili się doświadczeniami z własnych gospodarstw mleczarskich, z wykorzystaniem nowych technologii. Zwrócili głównie uwagę na to, jak można usprawnić pracę ze stadem i zyskać cenny czas wykorzystując m.in. roboty do podganiania pasz, roboty sprzątające na ruszcie. Wskazali przy tym, z jakich form finansowania korzystali w trakcie realizowanych inwestycji, w tym tych z udziałem środków PROW.

Podsumowanie seminarium poprzedziła ożywiona dyskusja rolników, którzy mieli okazję wymienić doświadczenia i rozwiać swoje wątpliwości, zadając szereg pytań wykładowcom.

Wykładowcom i uczestnikom za aktywny udział w seminarium serdecznie dziękujemy.

Źródło: własne
Opracowanie: Dorota Michniewicz