wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Spotkanie Grup Operacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 17.10.2023 r.

Data utworzenia: 13-10-2023 ; Data wydarzenia: 17-10-2023

Spotkanie Grup Operacyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, 17.10.2023 r.

W ramach Działania  „Współpraca” wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Uczestnikami Grup EPI mogą być także inne podmioty działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich np. samorządy, organizacje pozarządowe, związki rolnicze itp. Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest: opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów.

Spotkanie ma na celu poruszenie, wyjaśnienie  istotnych aspektów prawnych, produkcyjnych i rozliczeniowych, które prowadzą do prawidłowego funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI.  W województwie warmińsko-mazurskim zawiązały się trzy grupy: Kielich sześciu miodów, Łazdoje Zero Tillage, White Veg.

Realizacja działania prowadzi do osiągnięcia celów:

- „Wspierania innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”
- „Wzmacniania powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”
- „Poprawy wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej”

u program.pdf (641.05 KB, PDF)
u zapr www.pdf (534.83 KB, PDF)
Opracowanie: Magdalena Zielińska