wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”

Data utworzenia: 12-10-2023

Szkolenie e-learningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 17.10 – 30.11.2023 r. organizuje szkolenie               e-elearningowe pt. „Zioła w kuchni i na stole”. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi dotyczącej zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym oraz wykorzystania ziół, jako perspektywy do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich (w szczególności kobiet wiejskich), przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych.

Szczegóły szkolenia dostępne są pod linkiem

https://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe-old/szkolenia/4602-szkolenie-e-learningowe-pt-ziola-w-kuchni-i-na-stole

Źródło: CDR Brwinów Oddział w Krakowie
Opracowanie: Maria Kapuścińska