wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z seminarium dot. przedsiębiorczości i podsumowania konkursu dot. wiedzy nt. ochrony środowiska

Data utworzenia: 06-10-2023 ; Data wydarzenia: 05-10-2023

W dniu 5 października w Mazurskim Dworze, nieopodal Olecka, miało miejsce wyjątkowe spotkanie mieszkańców obszarów wiejskich. Podczas seminarium „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023–2027 - dobre praktyki” odbyła się uroczystość podsumowania piątej edycji zaocznego konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”. Przybyłych gości powitał Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku  Robert Nowacki.

Na początku wydarzenia Marianna Grażyna Kuczyńska, organizatorka konkursu, dokonała podsumowania przebiegu i oceny konkursu. Przedstawiła również wszystkich gości, sponsorów i laureatów.

Konkurs skierowany był do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz osób oferujących usługi turystyczne, uczniów szkół rolniczych i leśnych oraz studentów zaocznych studiów rolniczych zamieszkujących obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego i polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z 40 pytaniami, który można było pobrać ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W tegorocznych zmaganiach uczestniczyły 73 osoby. Wyniki konkursu przedstawiliśmy już Państwu w Aktualnościach w dniu 18 września. W uroczystości podsumowania uczestniczyła rekordowa liczba, 97 uczestników, będących jednocześnie odbiorcami problematyki seminarium. Przedmiotem seminarium było przekazanie informacji w zakresie podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, kwestie związane ze spełnianiem ważnych warunków jej prowadzenia, dofinasowania i dotacji na otwarcie działalności oraz sprawdzone pomysły na biznes na wsi.

Z nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 i możliwościami finansowania działalności pozarolniczej zapoznała Urszula Bartochowska, Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego” z siedzibą w Ełku.

Dobre praktyki pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich na przykładzie własnego gospodarstwa  zaprezentowała Marzena Jurewicz z Pasieki Jurewicz.  Nie tylko powiedziała o miodach naturalnych z prowadzonej z rodziną pasieki, ale również je pokazała.

Paulina Filipowicz z Mazurskiego Gaju w Cimochach przedstawiła rodzinne gospodarstwo ekologiczne - od zbiorów  do produkcji.

Zaprezentowano również gospodarstwo Pauliny i Tomasza Makarewicz Alpaki w Sobolach - spotkania z alpakami i innymi zwierzętami – oferta zajęć dla dzieci.

Podczas dyskusji doświadczeniami spontanicznie podzieliły się również inne osoby, będące uczestnikami seminarium. Cezary Wróblewski, wieś Możne, w gminie Olecko, powiedział o swoich serach podpuszczkowych. Edmund Domalewski, wieś Jurki, w gminie Świętajno, zainteresował rybami. Ewa Suchocka - Pietrewicz, wieś Daniele, w gminie Kowale Oleckie, mówiła o Inicjatywie Łącznik, którą tworzą lokalni rolnicy, wytwórcy i świadomi konsumenci.

Z całego serca dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i emocjonalny udział Wszystkim uczestnikom seminarium i podsumowania -  laureatom konkursu, sponsorom, członkom komisji i osobom wspomagającym, wykładowcom, mieszkańcom wsi i obszarów wiejskich.

Źródło: własne
Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska, Jadwiga Weisbrod/Fotografie: Iwona Morusiewicz-Grzelak i Dariusz Josiewicz