wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Integrowana produkcja roślin (IP) - trwa nabór na szkolenie podstawowe w dniach 30-31.10.2023 r.

Data utworzenia: 06-10-2023 ; Data wydarzenia: 30-10-2023

Integrowana produkcja roślin (IP) - trwa nabór na szkolenie podstawowe w dniach 30-31.10.2023 r.

Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu integrowanej produkcji roślin (IP) - rośliny rolnicze.

Szkolenie podstawowe trwa 16 godzin i obejmuje zagadnienia z następującej tematyki:

 1. Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin;

 2. Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin;

 3. Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów;

 4. Nawożenie integrowanych upraw rolniczych;

 5. Ochrona upraw rolniczych przed chorobami;

 6. Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami;

 7. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska;

 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP);

 9. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin w tym zajęcia praktyczne z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;

 10. Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

 11. Kontrola integrowanej produkcji roślin.

 

Udział w szkoleniu jest odpłatny – 370 zł/os.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować do dnia 20.10.2023 r. do Pani Mai Jurczak, tel. kom. 665 991 329, e-mail: m.jurczak@w-modr.pl

Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31.10.2023 r.

 

Zamiar prowadzenia integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin. Czynności kontrolne obejmują w szczególności: 

 • ukończenia szkolenia z zakresu IP; 

 • prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

 • nawożenia;

 • dokumentowania; 

 • przestrzegania zasad higieniczno-sanitarnych;

 • pobieranie próbek i kontrolę najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w roślinach i produktach roślinnych.

Opracowanie: Maja Jurczak