wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Operacja pt. "Design Thinking - zaprojektuj swój sukces".

Data utworzenia: 04-10-2023 ; Data wydarzenia: 16-10-2023

Operacja pt. "Design Thinking - zaprojektuj swój sukces".

Celem operacji pt. "Design Thinking - zaprojektuj swój sukces", jest zwiększenie zainteresowania i przekazanie wiedzy oraz zbudowanie nowych kompetencji grupy docelowej z zakresu budowania swej przewagi konkurencyjnej na rynku, poprzez poznanie nowych, innowacyjnych metod projektowania ścieżki rozwoju dla usług czy produktów wg uniwersalnej dla wszystkich branż i specjalizacji – metody Design Thinking.

To innowacyjna metoda kreowania i budowania marek, usług, produktów, procesów w oparciu o wieloaspektowe, „klientocentryczne” podejście. Opiera się o formułę warsztatową i praktyczne poznanie procesu składającegosię z etapów:

  • przygotowywanie i przeprowadzanie fazy badawczej, której podstawowym celem jest poznanie i właściwe odczytanie potrzeb klientów (faza empatyzacji),
  • zdobycie wiedzy o zasadach definiowania wyzwania projektowego (faza syntezy),
  • oraz metodach i narzędziach niezbędnych w tworzeniu rozwiązań (faza ideacji),
  • poznanie sposobów prototypowania (faza prototypowania),
  • testowania prototypów (faza testowania),
  • metody planowania wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań (faza wdrożenia).

Grupa docelowa:

Grupa 30 młodych - poniżej 35 roku życia rolników, przedsiębiorców i przetwórców rolnych prowadzących gospodarstwa w systemie ekologicznym oraz mieszkańców z terenów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego, planujących przejść na rolnictwo ekologiczne. Będą to osoby wskazujące na bariery rozwojowe, brak wiedzy z zakresu budowania marki i programów sprzedażowych.

Efekty realizacji operacji:

  1. Przeszkolenie 30 rolników i mieszańców obszarów wiejskich z zakresu stosowania metody Design Thinking przy planowaniu swej strategii marketingowej,
  2. Opracowanie co najmniej jednego pomysłu w formie prototypu rozwiązania problemu, który zostanie zdiagnozowany podczas szkolenia. Prototypy usług bądź produktów będą mogły zostać wdrożone do praktyki rolniczej po warsztacie, jako gotowe narzędzia pracy.
  3. Nabycie nowych kompetencji i umiejętności korzystania z metodologii procesowej Design Thinking.

Szkolenie przeprowadzą certyfikowani trenerzy metody Design Thinking, eksperci rynkowi z zakresu projektowania z wykorzystaniem trendów z firmy Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Pracują autorską metodą na bazie Design Thinking i innych narzędzi kreatywnych, dzięki której precyzyjnie lokalizują innowacyjne zmiany, interpretują je w kategoriach trendów i projektują rozwiązania dostosowując je do potrzeb użytkowników. Projektują i ulepszają całe ekosystemy zbudowane wokół produktów i usług.

Miejsce: Kuźnia Społeczna, ul. M. Kotańskiego 1, Olsztyn

Termin: 16.10.2023r.

 

Informacje i szczegóły realizacji operacji : Paulina Karaszkiewicz, WMODR tel. kom. 665 881 262 ,e-mail: p.karaszkiewicz@w-modr.pl

 

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz