wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2023 rok

Data utworzenia: 03-10-2023

29 września 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.

W rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Rodzaj płatności

Projektowana wysokość stawki  - 2023 r.

Jednostka

Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności  (podstawowe wsparcie dochodów)

 502,35

 zł/ha

Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna)

 180,96

 zł/ha

Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników)

 280,33

 zł/ha

Płatność do bydła

 343,46

 zł/szt.

Płatność do krów

 439,41

 zł/szt.

Płatność do owiec

 116,44

 zł/szt.

Płatność do kóz

 47,84

 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na nasiona

 823,91

 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

 471,53

 zł/ha

Płatność do chmielu

 1 985,54

 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

 1 501,05

 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

 1 391,96

 zł/ha

Płatność do pomidorów

 2 047,34

 zł/ha

Płatność do truskawek

 1 237,42

 zł/ha

Płatność do lnu

 463,10

 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

 134,35

 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia

 3,08

 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe

 3,08

 zł/kg

Uzupełniająca płatność podstawowa

 77,97

 zł/ha

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda