wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”

Data utworzenia: 27-09-2023 ; Data wydarzenia: 10-10-2023

Konferencja „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”

W dniu 10 października 2023 r. o godz. 10.00 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje konferencję pn.: „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”. Na spotkanie zapraszamy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

- ubezpieczenia w rolnictwie (obowiązkowe i dobrowolne);

- wyliczanie opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych;

- dodatkowe wsparcie gospodarstw rolnych- szacowanie suszy;

- instrumenty pomocy krajowej i kredyty.

Osobą do kontaktu jest Pani Aleksandra Szwacka-Skiendziul – Specjalista w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym,
tel. 723 990 982, e-mail: a.szwacka@w-modr.pl

Prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w konferencji drogą mailową na adres a.szwacka@w-modr.pl

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul