wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023–2027 - dobre praktyki”, 5 października 2023 r.

Data utworzenia: 26-09-2023 ; Data wydarzenia: 05-10-2023

Seminarium  „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023–2027 - dobre praktyki”, 5 października 2023 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział Olecko zaprasza na seminarium

„Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023–2027 - dobre praktyki”

oraz podsumowanie piątej edycji konkursu wiedzy

„Ochrona środowiska, zdrowia publicznego  i bezpieczeństwo żywności”

w dniu 5 października 2023 r. o godz. 9.30 w Mazurskim Dworze w Siejnik koło Olecka.

Problematyka seminarium skierowana jest  do rolników, małżonków rolników, domowników rozważających rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych grup działania, doradców.

Przedmiotem wystąpień będzie przybliżenie, czym jest i kto może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, kwestie związane ze spełnianiem ważnych warunków prowadzenia, dofinasowania i dotacji  na otwarcie  działalności oraz sprawdzone pomysły na biznes na wsi.

Otrzymana w trakcie seminarium wiedza pozwoli na podjęcie decyzji odnośnie prowadzenia działalności pozarolniczej, które w przyszłości przyczynią się do poprawy warunków życia na terenach wiejskich, ograniczeniu ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Podczas seminarium odbędzie się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród laureatom piątej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego  i bezpieczeństwo żywności”.

Kontakt do organizatorów:

  • seminarium:  – Jadwiga Weisbrod, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665891872, email: j.weisbrod@w-modr.pl
  • podsumowania konkursu - Marianna Grażyna Kuczyńska, główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel. 697632452,   email: m.kuczynska@w-modr.pl

W załączeniu program seminarium:

Źródło: własne
Opracowanie:  Jadwiga Weisbrod