wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Operacja pt. "Praktyczne podejście do szacowania szkód łowieckich”

Data utworzenia: 25-09-2023

Operacja pt. "Praktyczne podejście do szacowania szkód łowieckich”

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie, informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 realizuje operacje pt. „Praktyczne podejście do szacowania szkód łowieckich”.

Termin realizacji operacji: 29 września 2023r.                                                                                                                                         

Celem operacji są warsztaty, podczas których zostaną pokazane nowoczesne  i innowacyjne rozwiązania szacowania szkód łowieckich za pomocą dronu, jak również tradycyjne szacowanie szkód połączone z wykładem przeprowadzonym przez eksperta z Lasów Państwowych.

Operacja ma na celu wymianę wiedzy dotyczącą szacowania szkód łowieckich między mieszkańcami obszarów wiejskich, Izbą Rolniczą, Kołem Łowieckim, Lasami Państwowymi, a doradcami Ośrodków Doradztwa Rolniczego z różnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

 Efekty realizacji operacji

  • warsztaty ułatwią tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • promocja idei innowacyjności w sektorze rolnym i leśnym na terenach wiejskich
  • wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich odnośnie szacowania szkód łowieckich
  • rozwoju dobrych praktyk
  • pogłębianie wiedzy i wdrażania jej w praktykę, przyczyniając się do osiągnięcia  dobrych rezultatów ekonomicznych. 
  • wymianę doświadczeń, zapewnią transfer wiedzy i jej upowszechnianie  oraz zdobycie nowych doświadczeń wśród uczestników operacji.

 

Informacje i szczegóły realizacji operacji : Barbara Mieczkowska tel. kom. 665 990 334,e-mail: b.mieczkowska@w-modr.pl

 

 

Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz