wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”.

Data utworzenia: 18-09-2023

Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z 40 pytaniami, który można było pobrać ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Konkurs skierowany był do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz osób oferujących usługi turystyczne, uczniów szkół rolniczych i leśnych oraz studentów zaocznych studiów rolniczych zamieszkujących obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk obowiązujących w produkcji rolnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko, obowiązku powszechnej ochrony środowiska oraz konsekwencji łamania prawa w tym obszarze.

Komisja Oceniająca, powołana Zarządzeniem Nr 64/2023 Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie z dnia 11 września 2023 r., w składzie:

 

Przewodnicząca: Marianna Grażyna Kuczyńska.

Członkowie:

 1. Dorota Michniewicz,
 2. Piotr Michniewicz,
 3. Jadwiga Weisbrod,

 stwierdziła, że:

 1. do konkursu przystąpiły 73  osoby.
 2. ocenie poddano odpowiedzi 55 osób po sprawdzeniu zgodności udziału z regulaminowymiwarunkami.
 3. do wyłonienia zwycięzców zastosowano dogrywkę w systemie zdalnym, która zadecydowała o miejscach w konkursie.
 4. ostatecznie Komisja postanowiła nagrodzić 5 osób z najwyższą oceną i wyróżnić 9 osób.

Kolejność przedstawia się następująco:

 1. Kozakiewicz Julia, powiat olsztyński,
 2. Życzewski Piotr, powiat olecki,
 3. Bazylewicz Henryk, powiat gołdapski,
 4. Goik Lucyna, powiat gołdapski,
 5. Ladzińska Magda, powiat ełcki,
 6. Sakowski Mateusz, powiat giżycki,
 7. Grabowski Łukasz, powiat olsztyński,
 8. Bielecka Justyna, powiat ełcki,
 9. Piątek Anna, powiat piski.
 10. Rutkowska Katarzyna, powiat piski,
 11. Kamieniecka Aleksandra, powiat węgorzewski,
 12. Uczennica szkoły rolniczej Matulewicz Joanna, powiat gołdapski,
 13. Uczennica szkoły leśnej Kijewska Wiktoria, powiat szczycieński,
 14. Uczennica szkoły rolniczej Plona Martyna, powiat mrągowski.

Zgodnie z postanowieniem Komisji Oceniającej wyżej wymienione osoby otrzymają bony podarunkowe, nagrody rzeczowe oraz firmowe zestawy upominkowe Lasów Państwowych.

Piątą edycję konkursu sponsorują:

 1. Starostwo Powiatowe w Ełku,
 2. Starostwo Powiatowe w Olecku,
 3. Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
 4. Starostwo Powiatowe w Piszu,
 5. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie,
 6. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie,
 7. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie z siedzibąw Dorotowie.
 8. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie,
 9. Nadleśnictwo Borki,
 10. Nadleśnictwo Czerwony Dwór,
 11. Nadleśnictwo Drygały,
 12. Nadleśnictwo Ełk,
 13. Nadleśnictwo Gołdap,
 14. Nadleśnictwo Olecko,
 15. Nadleśnictwo Pisz,
 16. Nadleśnictwo Maskulińskie.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania uczestnikom za liczny udział i sponsorom za przyjęcie zaproszenia do współorganizacji.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 5 października 2023 roku w Mazurskim Dworze Siejnik 1,  koło Olecka,  podczas seminarium pn. „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki”.

Wkrótce otrzymają Państwo oficjalne zaproszenia.

 

Źródło: WMODR
Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska