wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pt. „Wyzwania środowiskowo-klimatyczne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, 28 września 2023 r.

Data utworzenia: 14-09-2023 ; Data wydarzenia: 28-09-2023

Seminarium pt. „Wyzwania środowiskowo-klimatyczne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”, 28 września 2023 r.

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza w dniu 28 września 2023 roku  w godz. 9.30 – 13.00 na seminarium pt.

 „Wyzwania środowiskowo-klimatyczne  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej”

Głównym celem seminarium jest zaprezentowanie bieżących informacji   dotyczących wspierania dochodów gospodarstw rolnych i odporności sektora rolnictwa w UE w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, różnorodności w rolnictwie, a także zapewnienia równowagi ekonomicznej produkcji rolnej.

Przedmiotem wykładów będą: kwestie związane z wymaganiami środowisko-klimatycznymi w I filarze WPR – warunkowość, praktyki rolnictwa węglowego, obowiązująca dokumentacja na przykładzie minionej kampanii wnioskowej;  nowe środki na inwestycji poprawiające dobrostan zwierząt; możliwości rozwoju i wsparcia rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych w ramach  II filara WPR.

Miejsce spotkania

 Restauracja i Hotel Horyzont w Olecku, ul. Letnia 15

Organizator:

Jerzy Rutkowski. Kontakt:  tel. 665 892 160,  e-mail: j.rutkowski@w-modr.pl

Źródło: własne
Opracowanie: Jerzy Rutkowski