wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trzy interwencje pszczelarskie – do 8 września można składać wnioski o płatność

Data utworzenia: 04-09-2023

Trzy interwencje pszczelarskie – do 8 września można składać wnioski o płatność

W dniu 30.08.2023 r. weszło w życie Zarządzenie nr 120/2023 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniające Zarządzenie nr 36/2023 Prezesa ARiMR z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Na podstawie ww. Zarządzenia przedłużony zostaje termin składania Wniosków o płatność w ramach poniższych interwencji pszczelarskich:

- I.6.2. „Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”;

- I.6.3. „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,

- I.6.5. „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”.

Termin składania Wniosków o płatność został wydłużony do dnia 08.09.2023 r.

W związku z powyższym, zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz termin poniesienia kosztów.


Jednocześnie przypominamy, że jeżeli planują Państwo złożyć Wniosek o aneks, musi on zostać złożony przed Wnioskiem o płatność.

Dokumenty są przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk