wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pn. „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

Data utworzenia: 05-09-2023 ; Data wydarzenia: 05-09-2023

XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pn. „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

   W dniach 5-7 września 2023 roku w miasteczku akademickim Kortowo odbywa się XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pn. „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Głównym organizatorem tegorocznej edycji wydarzenia jest Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym i przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
   
   Udział w Kongresie zapowiedziało ponad 140 przedstawicieli z 24 ośrodków naukowych z całej Polski.  Obrady plenarne będą prowadzone w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM, położonym na terenie największego miasteczka studenckiego w Polsce, a po ich zakończeniu uczestnicy udadzą się do Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UWM– KORTOSFERY.

   Kongres rozpocznie sesja plenarna, podczas której naukowcy z całej Polski oraz praktycy związani z rolnictwem i agrobiznesem z województwa warmińsko-mazurskiego, dyskutować będą na temat wyzwań przyszłości oraz dobrych praktyk w systemie doradztwa rolniczego w kontekście nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej.

   Drugiego dnia Kongresu odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący współpracy nauki i praktyków biznesu działających na terenach wiejskich oraz obrady w sekcjach tematycznych:  

  • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich;
  • Aspekty finansowe rozwoju rolnictwa i gospodarstw rolnych;
  • Determinanty i znaczenie kształtowania konkurencyjności rolnictwa;
  • Stan i zmiany uwarunkowań konkurencyjności handlu i sektora rolno-spożywczego;
  • Determinanty rozwoju turystyki i obszarów wiejskich;
  • Gospodarstwa rolne i sektor rolny a kontekst środowiskowy;
  • Agribusiness and rural areas development: dimensions, challenges and opportunities.

   Na zakończenie Kongresu, Organizatorzy zaproszą uczestników do udziału w wyjeździe studyjnym: Wykorzystanie tożsamości regionalnej w tworzeniu unikalnych produktów turystycznych - MAZURY ZACHODNIE. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzą Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku oraz Garncarską Wioskę w Kamionce, gdzie odbędzie się prezentacja – tradycje kulturowe i unikalne produkty, zwiedzanie wybranych zakątków Rajskiego Ogrodu – największego ogrodu edukacyjno-pokazowego na Mazurach, obiad regionalny, zwiedzanie garncarskiej wioski z warsztatami rękodzielniczymi.

Szczegółowy program wydarzenia:

KOMITET ORGANIZACYJNY XXIX KONGRESU SERiA:
Przewodnicząca: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Z-ca przewodniczącej: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Sekretarz: dr hab. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Sekretarz: dr Katarzyna Andruszkiewicz
oraz
dr Joanna Florek
dr Dominika Jakubowska
dr Dominika Kuberska
dr Jacek Michalak
dr Jarosław Mioduszewski
dr Zbigniew Nasalski
dr Marek Siemiński
dr Joanna Stanisławska
dr Tomasz Wierzejski.

Więcej informacji na temat wydarzenia udziela:
dr Katarzyna Andruszkiewicz 

Tel.: +48 509344689
katarzyna.andruszkiewicz@uwm.edu.pl
 

Źródło: dr Katarzyna Andruszkiewicz
Opracowanie: Maria Suszko