wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

DZIEŃ II Forum Innowacji - Bezpieczny konsument

Data utworzenia: 25-08-2023 ; Data wydarzenia: 27-08-2023

DZIEŃ II Forum Innowacji - Bezpieczny konsument

 

Tegoroczna, piąta już odsłona Forum Innowacji skupi się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem w rolnictwie oraz świadomych wyborach konsumenckich. Wydarzenie po raz drugi odbędzie się na Lądowisku w Gryźlinach jako przedsięwzięcie towarzyszące Targom agroWARMA2023. 

Drugiego dnia Forum zaprezentowana zostanie perspektywa odbiorców żywności oraz rozwiązania poprawiające ich relacje z producentami. Wykładowcy skupią się na praktycznych aspektach skrócenia łańcucha dostaw, nie zabraknie też duchowego spojrzenia na postawy konsumenckie oraz rozważań związanych z etyczną oceną codziennych wyborów żywieniowych. Drugi dzień V. Forum Innowacji zamknie dyskusja panelowa podsumowująca prezentowane zagadnienia

A z kim i o czym będziemy rozmawiać?

Oczekiwania konsumentów a innowacje na rynku żywnościowym
Innowacja to działalność, która ma na celu zmianę stanu obecnego na lepszy. A zatem musi być odpowiedzią na trendy konsumenckie. Skąd biorą się innowacje na rynku spożywczym? Które innowacje są najważniejsze dla konsumenta? Czy rozwiązania innowacyjne są bezpieczne dla  konsumentów? Czy nie zagrażają bezpieczeństwu żywności? Redefinicja wartości, presja pokoleniowa a zmiany demograficzne; zmiany klimatyczne, nowe technologie i transformacja cyfrowa a rolnictwo przyszłości i krótkie łańcuchy dostaw. Czy im bliżej rolnika, tym szczęśliwszy konsument? Mniej odpadów, mniej marnotrawstwa a więcej zrównoważonego rozwoju? Skąd mamy wiedzieć, który produkt wybrać?

Duchowy wymiar postaw konsumenckich
Celem rozwijania bezpieczeństwa żywnościowego jest odpowiedź na naturalne potrzeby człowieka. Potrzeby takie mają jednak wymiar nie tylko materialny, ale również duchowy. Czy Kościół ma coś do powiedzenia na temat krótkich łańcuchów dostaw? O tym, jak ważne to zagadnienie, zwłaszcza w świetle encykliki papieża Franciszka pt. Laudato si', będzie mówił franciszkanin o. Cordian Szwarc, były animator główny wspólnoty Caritas Laudato si'. W jego wystąpieniu nie zabraknie argumentów wyjaśniających, dlaczego moralnie właściwe jest jak najszybsze i możliwie lokalne dostarczenie produktów żywnościowych na stół finalnego odbiorcy, jak działać tak, by czynić jak najwięcej dobra a przy tym jeszcze zarabiać,
czy wreszcie jak odnaleźć relację z drugim człowiekiem nawet w pozornie abstrakcyjnych procesach gospodarczych."

„Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” jako praktyka krótkiego łańcucha żywności
Krótkie łańcuchy żywności (KŁŻ) to szansa dla rolników i małych producentów żywności na stworzenie lub znalezienie własnych zasad sprzedaży i dystrybucji swoich produktów. Najważniejsze elementy składowe takiego łańcucha to bezpośredni kontakt producenta z konsumentem oraz współpraca wszystkich jego uczestników. Rozpoczynając pracę nad tworzeniem KŁŻ należy bardzo dobrze zinwentaryzować obszar pod kątem producentów i ich możliwości produkcyjnych oraz handlowych. Krótkie łańcuchy żywności to potencjał lokalny w większości oparty o lokalnych producentów i lokalnych konsumentów. 

Powyższe zagadnienia i tematy przedstawią obecni z nami eksperci. A wśród nich:

dr hab. MARIOLA GRZYBOWSKA - BRZEZIŃSKA, prof. UWM
Pracownik naukowy UWM, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji. Chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki. Cenią ją zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe oraz obdarzają sympatią studenci. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad stu trzydziestu oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach m.in. w USA, Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Działalność popularyzatorska obejmuje również współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu.

dr hab. inż. SYLWIA TARCZYŃSKA, prof. UWM
Ukończyła Wydział Technologii Żywności na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Kontynuowała naukę na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i w 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej technologia żywności. W roku 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej towaroznawstwo nadany przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie karierę zawodową rozwija w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności UWM.
Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, a w szczególności na rozwiązaniach systemowych, których celem jest dostarczenie konsumentowi żywności bezpiecznej i o oczekiwanych przez niego cechach jakościowych. Jest promotorem ponad 70 prac magisterskich i inżynierskich, dwóch prac doktorskich. Przez cały czas działalności naukowej współpracuje z zakładami przemysłu spożywczego w zakresie wdrażania wymagań Dobrych Praktyk Higienicznych, Dobrych Praktyk Produkcyjnych, systemu HACCP i innych znormalizowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

O. CORDIAN SZWARC
Franciszkanin, na co dzień proboszcz w Parafii Chrystusa Króla w Olsztynie. Od kilku lat związany z projektem Caritas Laudato si. Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów i wykładów ekologicznych w całej Polsce, a swoim działaniem stara się szerzysz przesłanie troski o nasz wspólny dom. Założył wspólnotę Siedem Aniołów – inicjatywę społeczno-kulturalno-ekologiczną, skierowaną do środowisk twórczych, młodzieży oraz środowisk, które podejmują pracę wychowawczą na rzecz dzieci w trudnych sytuacjach. Prowadzi również Pielgrzymkę Różnych Dróg i Kultur.

Tomasz Piłat
Prezes LGD Południowa Warmia, Prezes LGR Pojezierze Olsztyńskie, Wiceprezes Związku Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur, Członek Zarządu Polskiej Sieci LGD. LGR Pojezierze Olsztyńskie jest członkiem Konsorcjum „Dobre bo Nasze", które jest organizatorem i prowadzącym targowisko „Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie" w Tomaszkowie w Spiżarni Warmińskiej. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach działania „Współpraca" PROW 2014-2020.

 

Również drugiego dnia w sekcji pokazowej przygotowany został bogaty i niezwykle ciekawy program z licznymi pokazami i warsztatami dostępnymi nie tylko dla uczestników Forum Innowacji ale także dla zwiedzających targi agroWARMA2023.

Z kim będzie można się spotkać? Co zobaczyć? Czego doświadczyć?

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – EIT Food Grow - laboratorium świadomego konsumenta i producenta

Polifenole w żywności
W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić doświadczenie chemiczne mające na celu wykrycie obecności prozdrowotnych przeciwutleniaczy​ w sokach
i napojach. Do probówek z przygotowanym wcześniej odczynnikiem chemicznym będą dodawane soki lub popularne, i lubiane słodkie napoje. Zmiana barwy w jasnożółtą będzie świadczyła o dużej zawartości związków o silnym potencjale prozdrowotnym.

Zdrowy ferment 
Podczas warsztatu będzie można dowiedzieć się na czym polega proces fermentacji mlekowej, dlaczego fermentacja jest naturalną metodą utrwalania żywności, co się dzieje w słoiku podczas kiszenia. Uczestnicy warsztatu będą mogli samodzielnie wykonać preparaty min. z soku z kiszonych ogórków, kapusty i obejrzeć pod nowoczesnym mikroskopem drobnoustroje odpowiedzialne za sianie fermentu. W trakcie pokazu będzie można również dowiedzieć się na czym polega bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz zbadać jakość mleka przeznaczonego do wytwarzania mlecznych produktów fermentowanych przeprowadzając testy: TOK i Polutest.

#InformPack
W ramach projektu EIT Food #InformPack uczestnicy wezmą udział w warsztatach
i interaktywnej grze, która pomoże im sprawdzić jak radzą sobie z prawidłową segregacją materiałów do pakowania żywności. Rozszyfrują symbole umieszczane przez producentów na opakowaniach i stworzą własne torby na zakupy. Będą mogli podzielić się z nami swoją opinią na temat sposobów, w jaki chcieliby aby informacje na temat racjonalnego podejścia do zakupów, gospodarowania i utylizacji opakowań po żywności były  przekazywane konsumentom. Każda opinia jest cena, ponieważ pomoże naukowcom i producentom żywności opracować „skrojone na miarę” kampanie edukacyjne wspierające rozwój świadomości proekologicznej.

„Dobre bo Nasze Warmińsko-Mazurskie” prezentacja lokalnych producentów i ich produktów m.in.:

 • Joanna i Sebastian Walkiewicz Ekologiczne Gospodarstwo Ogrodnicze - warzywa świeże
  i suszone, skórki owocowe
 • Krzysztof Jabłoński Gospodarstwo Ekologiczne - miody, chleby, mąki, wypieki cukiernicze
 • Polka Warmia Sp. z o.o. - wytrawne kwasy chlebowe, sosy
 • Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol - ryby świeże i wędzone, przetwory rybne
 • Zakład Piekarniczy JoNa - chleby, bułki, wyroby cukiernicze
 • Cukiernia Słodka Sztuka - ciasta, torty, ciasteczka, jagodzianki, pączki
 • Zakład Wędliniarski „Flis-Pol" Jarosław Flis - wędliny, mięsa, wyroby wędliniarskie
 • Zagroda Edukacyjna „Warmińska Pszczoła” – miody
 • Kozia Farma Złotna – sery kozie, nabiał

Warto spędzić ten czas z nami. Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz