wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

DZIEŃ I Forum Innowacji - Bezpieczny rolnik

Data utworzenia: 25-08-2023 ; Data wydarzenia: 26-08-2023

DZIEŃ I Forum Innowacji - Bezpieczny rolnik

 

Przed nami kolejna, piata już odsłona Forum Innowacji. Wydarzenie po raz drugi odbędzie się na Lądowisku w Gryźlinach jako przedsięwzięcie towarzyszące Targom agroWARMA2023. W tym roku skupimy się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem w rolnictwie oraz świadomych wyborach konsumenckich.

Jak pokazują statystyki chorób zawodowych i wypadków przy pracy sektor rolniczy, obok górnictwa i budownictwa jest jednym z bardziej niebezpiecznych. Wysoka liczba wypadków, w tym również ze skutkiem śmiertelnym, z jaką mamy do czynienia co roku pokazuje istotę i skalę problemu. Naturalnym jest zatem, że widzimy potrzebę kreowania wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich świadomości w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa w oparciu o trzy filary pracy człowieka tj. bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan w miejscu pracy w oparciu o międzynarodową Strategię Wizja Zero.

Już pierwszego dnia Forum Innowacji tj. w sobotę 26.08.2023:

  • będziemy rozmawiać o działaniach na rzecz bezpieczeństwa rolników i mieszkańców wsi realizowanych przez organizatora wydarzenia czyli Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie;
  • zastanowimy się czy zero wypadków w rolnictwie jest w ogóle możliwe;
  • podejmiemy tematy związane z dobrostanem i zdrowiem psychicznym rolników i opowiemy w jakim zakresie sprawność naszego umysłu zależy od tego, jak dbamy o nasz organizm oraz jakie codzienne nawyki mogą utrudniać lub wspierać nasze funkcjonowanie;
  • zaprezentujemy i omówimy nowe technologie, innowacje i zdobycze sprzętowe, które sprawiają, że łatwiej udzielić pierwszej pomocy i jest ona zdecydowanie skuteczniejsza;
  • wskażemy zagrożenia pożarowe w domu i gospodarstwie rolnym oraz pokażemy, jak je wyeliminować.

Oprócz części wykładowej w ramach Forum przygotowana zostanie dla wszystkich odwiedzających Targi agroWARMA2023 specjalna część pokazowo-warsztatowa. W strefie tej,  pod okiem doświadczonych członków Fundacji cfbt.pl, odbywać się będą pokazy postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego związanego z elektro-instalacjami. Eksperci wskażą sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego związanego z instalacjami fotowoltaicznymi oraz podpowiedzą, co robić, żeby takie wypadki się nie zdarzały.

W codziennej pracy rolnik musi liczyć się z niebezpiecznymi sytuacjami na roli i w gospodarstwie. Trzecią częścią warsztatów będą pokazy pierwszej pomocy przy wypadkach związanych z działaniami na wysokości, oparzeniami chemicznymi i termicznymi, krwotokami i uszkodzeniami ciała powodowanymi przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych.

W absolutnie innowacyjny sposób, Partner Forum firma VISUS VR prowadzić będzie warsztaty pierwszej pomocy i ratownictwa. Realizowane one będą w oparciu o unikalny system szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa z wykorzystaniem klasycznych fantomów i gogli do wirtualnej rzeczywistości, łączący aż 3 immersje - film 360-stopni, film 180-stopni,oraz pełną wirtualną rzeczywistość, w którą zanurza się osoba szkolona dając możliwość poczucia jej atmosferę miejsca wypadku oraz przygotować się na trudne emocje związane z tą stresującą sytuacją.

Warto być tego dnia z nami bo o bezpieczeństwie będziemy rozmawiać z wybitnymi specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach. Wśród nich będą z nami:

MAGDALENA WACHNICKA - WITZKE
Ekonomistka, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości (m.in. w obszarze finansowania sektora rolniczego), komunikacji oraz administracji publicznej. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA). Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”, również w Warszawie.

W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pracuje od 2016 r. Obecnie, jako dyrektor Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, jest odpowiedzialna m.in. za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, współpracę międzynarodową oraz zarządzanie projektami. Pełni również funkcję Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, którą prowadzi KRUS oraz funkcję Wiceprzewodniczącej Specjalnej Komisji Technicznej ISSA ds. Prewencji. Jest jednym z propagatorów międzynarodowej Strategii Prewencyjnej ISSA „Wizja Zero – Bezpieczeństwo. Zdrowie. Dobrostan”. Aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w Polsce i na świecie.

MAŁGORZATA MICIŃSKA - WĄSIK
Od ponad 15 lat zawodowo związana z doradztwem rolniczym. Od 2015 roku pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Jest odpowiedzialna, m.in. za prawidłową realizację zadań merytorycznych wynikających z rocznych programów działalności Ośrodka oraz zawartych umów i porozumień o współpracy z innymi jednostkami. Jej specjalizacje to: doradztwo rolnicze, zarządzanie operacyjne, koordynacja projektów szkoleniowych i doradczych z udziałem środków krajowych i europejskich, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami ergonomii. Członek Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. Kilkukrotna laureatka konkursów dziennikarskich na najlepsze publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników, w tym za artykuł pt. „Stres w pracy i życiu rolnika”.

JOANNA STRZEMECKA - KATA
Konsultant i trener biznesu oraz partner zarządzający w firmie doradczo-szkoleniowej Blue Accelerator. Szeroko rozumianą edukacją zajmuję się od ponad 18 lat. W tym czasie współpracowała z największymi firmami działającymi na polskim rynku, m.in.: BNP Paribas, Danone, Energizer, Hyundai, PKN Orlen, Pekao SA, T-Mobile, TUnŻ Warta.

Specjalizuje się w realizacji procesów wspierających efektywność osobistą i menedżerską poprzez wdrażanie rozwiązań pomagających lepiej wykorzystywać osobisty potencjał, rozwijać inteligencję emocjonalną i wzmacniać umiejętności radzenia sobie ze stresem. Pomaga również doskonalić kompetencje związane z zarządzaniem zespołem, wspieraniem rozwoju pracowników, budowaniem zaangażowania, doskonaleniem komunikacji i współpracy w miejscu pracy.

Absolwentka Neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PAM Center przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest certyfikowanym trenerem metod DiSC i FACET5, pomagających skuteczniej zarządzać własną efektywnością. Z racji wykształcenia, ale także osobistych zainteresowań skupiam się wokół zagadnień zależności między procesami zachodzącymi w naszym organizmie a ich wpływem na nasze funkcjonowanie, w tym szczególnie na procesy myślenia, podejmowania decyzji i odczuwane emocje.

SZYMON KOKOT
Brygadier Szymon Kokot jest obecnie Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy. Posiada wyższe wykształcenie pożarnicze (magister, inżynier), jest ekspertem ds. bhp i nauczycielem dyplomowanym. Pracuje na szczeblu ogólnopolskim tworząc system szkolenia zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych (GPW), jest głównym autorem ogólnopolskiego programu GPW, koordynuje ogólnopolskie szkolenia instruktorów GPW, zaprojektował jednolitą infrastrukturę szkoleniową dla całej Polski, napisał kilka podręczników i kilkadziesiąt artykułów.

Obecnie jest wiceprzewodniczącym zespołu problemowego Komendanta Głównego PSP ds. profilaktyki nowotworowej strażaków. Jest prezesem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie oraz założycielem Fundacji cfbt.pl, która zapewnia strażakom możliwości profesjonalnego szkolenia i realizuje wiele udanych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki nowotworowej dla strażaków, w tym międzynarodowe konferencje internetowe. Co wart podkreślić, był pierwszym polskim strażakiem w CERN Fire and Rescue Service – jednostce broniącej m.in. Wielkiego Zderzacza Hadronów (2016-2017), gdzie pełnił funkcję oficera szkoleniowego.

Uczestnik licznych szkoleń, kursów i konferencji w wielu krajach (m.in. Australia, Anglia, Finlandia, Szwecja, Izrael, Francja, Szwajcaria, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania). Autor projektów motywacyjnych i podcastów dla strażaków. Z zamiłowania muzyk, nagrywający utwory hip-hopowe, oraz grający na perkusji i bębnach.

MARCIN PIECZYŃSKI
Z zawodu Ratownik Medyczny i Pielęgniarz. Od wielu lat służy wiedzą i pomocą w strukturach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wspierając Zespoły wyjazdowe. Swoją wiedzą z zakresu ratownictwa dzieli się jako wykładowca Ratownictwa i Pierwszej Pomocy 

Dlaczego zajmuje się Pierwszą Pomocą? Jak sam mówi na prawie, medycynie i piłce nożnej wszyscy się znają ( dopóki nie trzeba tego zrobić osobiście ) Pojawia się adrenalina, ręce się trzęsą, pojawia się pytanie czy nie zaszkodzę poszkodowanemu swoimi działaniami... dlatego trzeba chodzić na kursy. Jak się ćwiczy, także Pierwsza Pomoc, jest się w tym lepszym a wówczas nasz poszkodowany ma większe szanse na uratowanie. 

 

Warto ten czas spędzić z nami. Serdeccznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz