wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

V edycja konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Data utworzenia: 18-08-2023

V edycja konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku, zaprasza od 21 sierpnia 2023 r. do udziału w piątej edycji konkursu wiedzy pn. „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”.

Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz osób oferujących usługi turystyczne, uczniów szkół rolniczych i leśnych oraz studentów zaocznych studiów rolniczych zamieszkujących obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego. W konkursie mogą brać udział tylko osoby dorosłe. Nie mogą brać udziału laureaci pięciu kolejnych miejsc z czwartej edycji konkursu (2022 rok), pracownicy WMODR z siedzibą w Olsztynie oraz członkowie ich rodzin.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu dobrych praktyk obowiązujących w produkcji rolnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko, obowiązku powszechnej ochrony środowiska oraz konsekwencji łamania prawa w tym obszarze.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu testu wiedzy z 40 pytaniami, który udostępniamy niżej.

Karty odpowiedzi i zgłoszenia udziału oraz oświadczenia należy przesyłać lub dostarczać osobiście w kopertach z dopiskiem „KONKURS OCHRONA ŚRODOWISKA” 

na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku, Al. Zwycięstwa 10a, 19-400 Olecko.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 06.09.2023 r.  (ważna jest data wysłania - stempla pocztowego, a nie data wpływu do sekretariatu)

Kontakt do Organizatora - główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw - Marianna Grażyna Kuczyńska, telefon 697 632 452, email: m.kuczynska@w-modr.pl

Do pobrania poniżej: Regulamin, karty zgłoszenia i odpowiedzi oraz test

 

 

 

Źródło: WMODR
Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska