wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Operacja: "Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko – mazurskiego”

Data utworzenia: 18-08-2023

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację:

„Liderzy branży rolniczej. Prezentacja rezultatów rozwoju gospodarstw i firm województwa warmińsko – mazurskiego”

 

Operacja ma na celu:

  • informowanie i uświadamianie mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach rozwoju;
  • podkreślenie i wyróżnienie gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują i działają w regionie;
  • wzrost zainteresowania rolników i przedsiębiorców a co za tym idzie ożywienie rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozpropagowanie informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE;
  • informowanie o wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich;
  • zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dywersyfikacji prowadzonej działalności przy udziale funduszy europejskich.

Operacja realizowana będzie poprzez organizację konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną sylwetki liderów branży rolniczej oraz wydanie publikacji w formie broszury informacyjnej, która przyczyni się do popularyzowania wiedzyw zakresie rozwoju obszarów wiejskich i będzie stanowiła formę promocji działalności liderów.

Opracowanie: Maja Jurczak