wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dodatkowy nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczne

Data utworzenia: 01-08-2023

Dodatkowy nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczne

Od 1 do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich.

Płatność przysługuje rolnikom:

- posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR;

- którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów)

- i tylko jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha.

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich co oznacza, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Rolnicy ubiegający się o ww. płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się w załączniku.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda